25
07 2014
1107

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2014 a constituit 107,7% faţă de perioada respectivă a anului 2013. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea atît a producţiei vegetale cu 7,1% cît şi a producţiei animaliere - cu 7,8%. Producţiei animaliere îi revine 86% din volumul total al producţiei agricole, producţiei vegetale - 14%. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date: În ianuarie-iunie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei principalelor produse animaliere. Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor a crescut cu 6,4%, din care: în întreprinderile agricole - cu 4,6%, în gospodăriile populaţiei - cu 7,7%. Această majorare a fost determinată de mărirea productivităţii vitelor şi creşterii efectivului mediu de animale (cu excepţia efectivului de porcine în gospodăriile populaţiei). Producţia de lapte s-a majorat cu 13,5%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 39,7% în rezultatul creşterii efectivului mediu de vaci (cu 16%) şi productivităţii acestora (cu 21%), în gospodăriile populaţiei volumul producţiei de lapte a crescut cu 12,6% drept urmare a creşterii productivităţii vacilor cu 15%. Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,0% în rezultatul sporirii volumului de ouă în gospodăriile populaţiei cu 7%. În întreprinderile agricole producţia de ouă s-a redus cu 6,0% din cauză micşorării şeptelului de găini ouătoare cu 5% şi al productivităţii acestora cu 1,0%. Note: 1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile. 2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.