01
08 2019
585

Producția globală agricolă în Moldova, în scădere

În primul trimestru, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile din Moldova (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti şi gospodăriile populaţiei), conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri comparabile 5,235 mld. lei sau cu 4,2% mai puţin faţă de perioada respectivă a anului 2018. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, diminuarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 8,8% și a producţiei animaliere - cu 3,2%. Specialiştii menţionează că pentru roada anului 2019 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1,512 mil. hectare (-1,8%), dintre care 948,7 mii hectare cu cereale şi leguminoase pentru boabe (-2,4%). Suprafeţele de grâu s-au redus cu 5,6%, până la 351,2 mii hectare, de orz – cu 18,7%, până la 53 mii hectare, de boboase – cu 3,3%, până la 39,7 mii hectare. În acelaşi timp, suprafeţele cu porumb pentru boabe au crescut cu 0,4%, depăşind 492,1 mii hectare. În general, s-au micşorat şi suprafeţele cu culturi tehnice, în special, de sfeclă de zahăr – cu 25,6%, până la 15 mii hectare. Plantaţiile de tutun au constituit doar 300 hectare sau 18% mai puţin faţă de anul trecut şi de 217 ori comparativ cu perioada sovietică (anul 1980), când Moldova ocupa primul loc în URSS după producţia de frunze de tutun. Plantaţiile de leguminoase, cartofi şi bostănoase au crescut cu 20,7%, constituind 64,5 mii hectare. Suprafeţele cu culturi pentru furaje s-au micşorat cu 15,7%, până la 45 mii hectare. În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, producţia de vite şi păsări (în masă vie) a constituit în primul semestru 83,4 mii tone (-3,1%). Producţia e lapte s-a redus cu 7,5%, până la 187,25 mii tone. În acelaşi timp, în producţia de ouă se atestă o creştere de 7,5%, până la 354,9 mil. bucăţi. La 1 iulie, efectivul de bovine a constituit 142,3 mii capete (-2,5%), de porcine – 419,3 mii (-2,8%), ovine şi caprine – 756,7 mii (-6,2%). Efectivul de păsări la întreprinderile agricole a rămas la nivelul anului trecut, de 5,109 mil. de capete.


via | www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.