24
05 2016
2017

Programul COSME oferă susținere financiară antreprenorilor

Circa 40 de antreprenori din Republica Moldova, au participat marți, 24 mai, la primul eveniment de informare despre Programul European pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME). Evenimentul a fost organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care este Punctul Național de contact al Programului COSME în Republica Moldova. Participanții au fost informați că Republica Moldova este prima țară-membru al Parteneriatul Estic, care a aderat la COSME. Prin intermediul acestui Program, antreprenorii, inclusiv tinerii din Moldova pot beneficia de suport în următoarele domenii: facilitarea accesului la noi piețe, în special pe teritoriul Uniunii Europene, promovarea antreprenoriatului şi culturii antreprenoriale, crearea unor condiții favorabile pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor. Pentru Republica Moldova costul anual de participare la acest bloc de priorități este în valoare de aproximativ 52 mii euro. La Program pot aplica organizațiile de suport a afacerilor din RM, IMM-uri, antreprenori, administrații naționale și regionale. O precondiție a punerii în practică cu succes a acestor instrumente financiare este crearea unui parteneriat eficient între instituțiile UE și organizațiile de suport în afaceri din Republica Moldova destinate să furnizeze un acces sporit la finanțările pentru antreprenori. Potrivit moderatorilor, bugetul total al Programului COSME pentru perioada 2014-2020 este de 2,3 miliarde €, cu o alocare de 275 de milioane € în 2014, în creștere treptată până la 430 de milioane € în 2020. Acest lucru înseamnă că oportunitățile pentru participarea cu succes la COSME vor crește pe parcursul desfășurării programului. Iulia Iabanji, Directorul general ODIMM, a menționat în cadrul evenimentului, că în calitatea sa de țară inclusă în Politica Europeană de Vecinătate (PEV), în baza temeiului juridic corespunzător pentru participarea la programele Uniunii Europene, Republica Moldova este eligibilă pentru a participa la toate instrumentele COSME, cu excepția instrumentelor financiare. Potrivit Iuliei Iabanji, după ce Guvernul Republicii Moldova a semnat Acordul de participare în acest Program, responsabilitatea pentru implementarea lui și utilizarea beneficiilor acestuia rămâne pe seama organizațiilor de suport al IMM-urilor. Directorul ODIMM a mai spus că Programul COSME reprezintă o oportunitate inedită pentru promovarea competitivității întreprinderilor din Republica Moldova, oferind acces la finanțare și condiții cadru pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor. Programul COSME este destinat cooperării industriale internaționale, educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și internaționalizării intreprinderilor prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network (EEN). ODIMM, alături de partenerii săi din consorțium – Camera de Comerț și Industrie, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova asistă IMM-urile din Republica Moldova să acceseze fondurile EEN, în scopul identificării partenerului de afaceri interesat. Programul European pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME) este un instrument de sprijin financiar al Comisiei Europene pentru susținerea competitivității IMM-urilor. Bugetul Programului constituie 2,3 miliarde euro și urmează să fie implementat pe o perioadă de 6 ani. Programul prevede acordarea suportului pentru 39 000 de întreprinderi din țările Europei, care vor putea crea sau păstra 29 500 de locuri de munca și va lansa anual 900 de noi produse, servicii sau procese. Acordul privind participarea Republicii Moldova la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME) a fost semnat la 29 septembrie 2014. Republica Moldova a achitat contribuția de participare în Programul COSME pentru anii 2014-2015. În prezent se identifică resursele financiare pentru onorarea contribuției pentru anul 2016. Prezentări: Oportunități de finanțare pentru IMM-uri în cadrul ORIZONT 2020 Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (COSME) Rețeaua Enterprise Europe

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.