19
05 2016
1149

Proiect de lege spre consultări publice: Ce obligații au angajatorul și zilierul?

Suntem în perioada activităților sezoniere în timpul cărora se utilizează munca necalificată a zilierilor. Tot mai mulți cetățeni practică acest tip de muncă, însă nu există o reglementare clară în acest sens, care ar stabili condițiile atât pentru angajat, cât și pentru angajatori. În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune un proiect de lege. Astfel, prevederile Proiectului de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se axează pe raporturile de muncă dintre zilier și beneficiar, modalitatea de plată, domeniile în care se prestează activităţi necalificate cu caracter ocazional și alte aspecte importante pentru zilieri și angajatori. Specificăm că zilierul este muncitorul angajat și plătit cu ziua. Conform proiectului, agricultura, economia vânatului, pescuitul şi piscicultura, silvicultura, manipulări mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie sunt principalele domenii, în care pot fi desfăşurate activităţi necalificate cu caracter ocazional. În muncile sezoniere pot fi încadrați și minorii, doar că ei vor îndeplini un volum mai mic de lucru. Referitor la durata activităţii ocazionale, proiectul prevede că ea este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore de muncă. pentru lucrătorii minori până la 16 ani, durata va fi de 5 ore şi 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă, se stipulează în proiectul de lege. De asemenea, durata activităţii executate de un lucrător zilier pentru acelaşi beneficiar, să nu depăşească 90 de zile într-un an calendaristic. Proiectul propune ca plata pentru activitatea zilierului să fie efectuată de către beneficiar la sfârşitul fiecărei zile de muncă, conform înțelegerii dintre beneficiar și ziler. Este de menționat că proiectul prevede ca nivelul remuneraţiei pe unitate de timp, să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real pe oră, stabilit de către Guvern. Conform proiectului, desfășurarea activității ocazionale nu atribuie zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări sociale de stat și sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medical, zilierului i se acordă dreptul de a se asigura individual în sistemul public de asigurări sociale de stat și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Persoanele care îndeplinesc munci sezoniere trebuie să știe că este de datoria beneficiarului să-i asigure, din sursele proprii, cu echipamente de lucru şi de protecţie, iar în cazul survenirii unor accidente de muncă, tot beneficiarul urmează să întreprindă măsurile de rigoare în corespundere cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008. Angajatorul va ține un Registru de evidenţă a zilierilor. În el trebuie să fie înregistrate toate persoanele înainte de începerea activităţii acestora, precum şi să transmită extrasul din Registrul vizat Inspectoratului teritorial de muncă respectiv, inclusiv şi pe suport electronic. Inspecţia Muncii şi organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor vor fi responsabile de constatarea contravenţiilor survenite în urma nerespectării legii, iar încălcarea prevederilor prezentei legi va fi sancţionată în conformitate cu prevederile Codului Contravenţional, se mai spune în document. Proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri este supus consultării publice până la 31 mai 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.