12
12 2016
2041

Proiectele legilor BASS și FAOAM au fost susținute de deputați în prima lectură

În anul 2017 pensiile vor fi indexate cu 6,8%, potrivit proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, susținut de Parlament în primă lectură. Alte cheltuieli țin de majorarea indemnizației unice acordate la nașterea copilului, care va constitui 5300 lei. Va fi continuată plata indemnizației paternale, în valoare de 100% din venitul mediu lunar asigurat. Se prevede introducerea indemnizației pentru îngrijirea până la trei ani a copiilor gemeni sau mai mulți proveniți dintr-o singură sarcină. Veniturile bugetului asigurărilor de stat estimate pentru anul 2017 vor constitui peste 16,4 mld. lei, cu o creștere de 9,8% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2016. Mărimea contribuției de asigurări sociale de stat se menține ca și cel aplicat în acest an, în cuantum de 29%, din care partea datorată de angajator va constitui 23% și partea datorată de angajat - 6%. Resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 66,3%, iar transferurile de la bugetul de stat - 33,7%. Proiectul legii Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2017, de asemenea a fost votate în primă lectură. Astfel, costul poliței de asigurare medicală în sumă fixă se va menține la nivelul acestui an și va constitui 4056 lei. Se prevede ca numărul persoanelor ce vor procura individual polițe să fie aproximativ de 50 mii de persoane, față de 48,3 mii în anul curent. Va fi păstrată și în 2017 facilitatea de a achita doar 50 la sută din costul poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, dacă persoana o va procura în primele trei luni ale anului, adică până la 1 aprilie 2017. Iar persoanele, care prelucrează terenuri agricole, dacă se vor încadra în termenul nominalizat, vor putea procura polița cu o reducere de 75 la sută. Nu se prevăd schimbări nici în ceea ce se referă la polița de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense. Acesta va fi în proporție de 9%, dintre care 4,5% vor fi achitate de către angajator, iar altele 4,5% - de către angajat. Potrivit proiectului Legi fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru 2017 veniturile FAOAM se preconizează la venituri în sumă de 6,14 mld. lei, cu o creștere de 5,2 la sută față de 2016 și la cheltuieli în sumă de 6,23 mld. lei, cu un deficit de 92,8 mil. lei. Mijloacele prevăzute în FAOAM vor fi utilizate preponderent pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în cadrul programelor de asistență medicală primară, de asistență prespitalicească, cât și pentru procurarea medicamentelor compensate, pentru aceste este prevăzută o sumă de patru ori mai mare decât în 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.