12
12 2016
1066

Proiectul bugetului de stat pentru 2017, a trecut prima lectură în Parlament

Proiectul bugetului de stat pentru 2017 prevede la venituri 32 839 162,2 mii lei, cu o creștere de 10,8% față de 2016 și la cheltuieli, în sumă de 36 994 768,4 mii lei, cu o creștere de 9,4% față de 2016. Deficitul va constitui 4 155 606,2 mii lei și va fi finanțat preponderent din surse externe, mijloace obținute de la privatizare (220 mil. lei), din vânzarea unor active ale băncilor în proces de lichidare și din alte surse. Ministrul finanțelor Octavian Armașu a menționat că peste 86 la sită din venituri vor constitui impozitele și taxele colectate. Intrărilor de granturi, oferite sub formă de suport bugetar și pentru susținerea unor proiecte, precum ar fi construcția gazoductului Ungheni–Chișinău le va reveni 2,1%, altor venituri - 4,6%. În ce privește cheltuielile, ponderea majoră în totalul acestora o vor deține cele pentru învățământ (24,4% în totalul de cheltuieli), celor ce se referă la protecția socială (20,11%), serviciilor de stat cu destinație general (16,7%), serviciilor în domeniul economic (15,5%), în special datorită majorării Fondului rutier (1,8 mld. lei), Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli 900 mil. lei, precum și altor fonduri economice. Ministrul finanțelor a spus, că aceste calcule pentru proiectul Legii bugetului pe 2017, au fost efectuate din prognoza unei creșteri a PIB de 3-3,5 la sută în anii 2017-2019, a producției industriale cu 4,3 la sută și a agriculturii cu 4,3%, a exporturilor cu 10 la sută și a importurilor cu nouă la sută. Octavian Armașu a mai subliniat că s-a urmărit, ca cheltuielile bugetare să fie corelate cu cadrul de resurse. În întrebările adresate ministrului deputații, indiferent de fracțiune, au dat o notă pozitivă faptului că MF depune eforturi și promovează cu insistență proiectul legii bugetului de stat pe anul viitor, pentru ca să fie posibil de a-l adoptat până la finele lui 2016. Însă ei au relevat, că au avut puțin timp pentru a se documenta, a studia în profunzime prevederile acestuia. Deputatul Vladimir Golovatiuc, în luarea sa de cuvânt, a spus că trebuia adoptat mai întâi nu doar în prima lectură, dar în lectură finală proiectul politicii fiscale și vamale pentru 2017, care, în opinia sa, nu stimulează creșterea și dezvoltarea economică, prevăzând doar majorări ale încasărilor la buget. Totodată, calendarul fiscal prevede ca deputații, să aibă la dispoziție o lună jumătate pentru examinarea proiectului legii bugetului, dar nu două zile, după aprobarea acestuia de către guvern. Golovatiuc, dar nu numai el, a arătat la dependența prea mare a bugetului de sursele de finanțare externe. Deputata Alina Zotea, a specificat, că impozitelor pe venituri și proprietate, ca și în alți ani, le revine o pondere foarte mică în totalul veniturilor prognozate la buget. În schimb, ponderea impozitelor pe mărfuri și servicii e în creștere. Iar aceste impozite sunt suportate de toată populația, inclusiv de categoriile vulnerabile. Dezechilibre majore, în opinia deputaţilor, conține și compartimentul de cheltuieli. Nu e normal că 44,2% din totalul cheltuielilor să revină transferurilor, inclusiv către bugetul asigurărilor sociale de stat și Fondului asigurării obligatorii de asistență medicală. Deputaţii consideră că trebuie descrise mai clar activitățile, ce vor fi finanțare pe durata anului și produsele finale scontate. Alina Zotea a apreciat pozitiv sporirea alocațiilor pentru ajutorul de stat pentru perioada rece a anului și cele prevăzute pentru susținerea procesului investițional, crearea locurilor de muncă și programul Prima casă. Deputatul Radu Mudreac a solicitat majorarea de la 900 mil. lei până la 1 mld. lei a Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru 2017. El a precizat că subvențiile în anul curent, preconizate, de asemenea, în sumă de 900 mil., au fost reduse cu 200 mil. lei, iar 485 mil. lei au mers la acoperirea datoriilor pentru 2014 și 2015. Deputatul a îndemnat Guvernul, MF și MAIA să mediteze profund, cum poate deveni agricultura Moldovei una de performanță, dacă din cei 350 mii de producători agricoli au beneficiat de subvenții doar 4549. La unele necorespunderi, în opinia sa, prevăzute în proiect, a arătat deputatul Oleg Lipschi. În linii mar acestea se referă la mijloacele preconizate în Fondul rutier. Prognozele încasărilor în acesta din accizele la produsele petroliere, din taxele rutiere, din amenzile aplicare conducătorilor auto constituie 2,36 mld. lei, pe când în proiectul bugetului de stat pe 2017 Fondul rutier este preconizat în sumă d e 1,43 mld. lei. Ministrului finanțelor a explicat că 385 mil. lei sunt prevăzute pentru reabilitarea drumurilor în comunitățile locale. Deputatul a mai spus că şi în alți ani încasările Fondului rutier se utiliyau și în alte scopuri. Iar întârzierea cu reabilitarea drumurilor va costa țara, peste o anumită perioadă de timp, cu mult mai scump. Ultimul a vorbit deputatul Oleg Reidman. El a apreciat că proiectul a fost elaborat în baza unor prognoze incorecte. În proiect nu sunt prevăzute mijloace pentru reforma administrației publice centrale, nici pentru reforma pensionarii. Deputați ar urma să formuleze propuneri propuneri pentru a doua lectură, cu calculele întemeiate, dar în limita raționalului. Acest fapt a fost subliniat de președintele legislativului Andrian Candu , dar este propunere Comisiei parlamentare economie, buget şi finanțe. Tot în ședința de vineri au fost adoptate în lectura a doua și finală cu majoritatea de voturi a deputaților prezenți (59 voturi) modificările și completările la Legea bugetului de stat pe 2016. Astfel bugetul de stat pentru anul 2016 va fi majorat 328,5 mil. lei atât pe partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, fără ca să fie modificat deficitul bugetar – 4,18 mld. lei. Se prevede majorarea transferurilor de la bugetul de stat către BASS pentru acoperirea deficitului, în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii, comparativ cu cele aprobate inițial. Banii vor fi utilizați pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului (5,4 mil.), deoarece a crescut numărul beneficiarilor. Se prevede și suplimentarea bugetului Ministerul Educației cu 3,8 mil. lei pentru plata indemnizațiilor destinate copiilor rămași fără îngrijire părintească din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţământ mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii, subordonate Ministerului Educaţiei. Vor fi asigurate din majorare și transferurile cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.