01
07 2016
1046

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost votat în ultima lectură

Deputații au votat Legea bugetului pentru anul 2016 în lectura a treia și ultima. Proiectul prevede o redresare treptată a situației macroeconomice. Astfel, veniturile bugetului de stat pe anul 2016 constituie 31 378 944, 8 mii de lei, iar cheltuielile - de 35 561 744,8 mii de lei. Deficitul bugetar este de 4 182 800,0 mii de lei. Se prevede o creștere a PIB-ului de 1,5%. La baza proiectului de buget a stat prognoza dezvoltării economiei în anul 2016 și obiectivele politicii bugetar-fiscală pentru anul 2016. De asemenea, proiectul a fost elaborat în conformitate cu prioritățile care derivă din Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 și din alte documente și strategii sectoriale, a menționat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă. Conform estimărilor, în anul 2016 veniturile bugetului public național vor fi în creștere cu peste 11 la sută față de 2015, iar deficitul bugetar va atinge nivelul de 3,2 din PIB față de 2,2% în anul 2015. Totodată, proiectul bugetului prevede o redresare treptată a situației macroeconomice, din bugetul de stat pentru anul curent fiind alocate surse financiare pentru sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, direcționarea resurselor disponibile în programe de importanță vitală, pentru evitarea blocajelor financiare în sistemul bugetar. Cele mai mari creșteri de alocări bugetare se atestă la Ministerul Economiei, Justiției și Transporturilor. În structura bugetului public național o parte majoră este formată din impozite și taxe, care în 2016, conform proiectului bugetului vor constitui circa 60,3% - 29 237,3 mil.lei, față de 60,1% sau 26 634,3 mil.lei în 2015. Din totalul acestora 73,1% le revin impozitelor și taxelor pe mărfuri și servicii, 21,0% le revin impozitelor pe venit. De asemenea, 4,4% revine impozitelor și taxelor comerțului exterior și operațiunilor externe și 1,4% venitulului pe proprietate. Datoria de stat internă la 31 decembrie 2016, nu va depăşi suma de 21 009,1 milioane de lei, datoria de stat externă – 35 103,9 milioane de lei (echivalentul 1 609,5 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe şi interne va constitui zero. La estimarea indicatorilor macroeconomici pentru anul 2016 s-a luat în calcul evoluția economiei din țările care sunt parteneri comerciali, în special scăderea economiei în Federația Rusă, agravarea situației în Ucraina și redresarea economiilor în țările UE. Menționăm că în anul 2015, la bugetul public național s-au acumulat venituri în sumă de 43665, 0 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.