10
02 2017
1223

Proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, în dezbateri

Ministerul Finanțelor a organizat încă o masă rotundă cu auditorii din Republica Moldova, punând în dezbateri proiectul legii privind auditul situațiilor financiare. Modificările intervin în rezultatul necesității ajustării legislației naționale la standardele europene, cu transpunerea Directivei privind auditul 2006/43/CE. Motivarea pentru modificarea legii este perfecționarea cadrului legislativ, și astăzi suntem pe ultima sută de metri înainte de propunerea proiectului de lege spre aprobare. Speram să avem un rezultat bun, care va satisface necesitățile profesiei, a spus la deschiderea evenimentului ministrul finanțelor Octavian Armașu. Scopul proiectului legii este identificarea celor mai bune opțiuni și stabilirea unui cadru de referință național aplicabil, consideră viceministrul finanțelor Veronica Vragaleva, care a moderat masa rotundă. Modificările propuse în proiectul legii privind auditul situațiilor financiare au fost prezentate de către Lidia Foalea, șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ. Au fost prezentate cele mai esențiale modificări precum cerințele privind admiterea la examenul pentru obținerea calificării profesionale a auditorului, modul de înregistrare a entităților de audit, drepturile și obligațiile entității de audit. Au fost puse în discuții prevederea obligatorie pentru entitatea de audit să dețină minim 2 auditori certificați ( în prezent legislația permite înregistrarea entității cu un singur auditor); modul de constituire și finanțare a activității Consiliului de supraveghere publică a auditului (se propune micșorarea plaților obligatorii anuale de la 4% la 2,5% din venitul din vânzări pentru auditele la entitățile de interes public și de la 2% la 1% din venitul din vânzări la alte entități, decât cele de interes public); tipurile de sancțiuni și modul de aplicare a acestora. Este propusă modificarea componenței Comitetul de supraveghere a auditului, care va fi format pe termen de 3 ani din 7 persoane: 2 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, un reprezentant al Bancii Naționale a Moldovei, un reprezentant al Curții de Conturi (ca și în redacția precedentă), iar reprezentanții instituțiilor de învățământ superior vor fi substituiți cu 2 reprezentanți ai mediului de afaceri, propuși de Ministerul Finanțelor. Candidații în calitate de membrii ai Comitetului propuși pentru a fi incluși în componența nominală vor fi supuși votului de către Adunarea generală a auditorilor conform modului stabilit în Regulamentul de activitate al consiliului, aprobat de Ministerul Finanțelor. La eveniment au participat peste 20 de auditori, inclusiv reprezentanți ai asociațiilor de auditori profesioniști – Ecofin-Consult, ACAP, AFAM – care, de asemenea, și-au expus opinia privind necesitatea ajustării cadrului legislativ ce ține de activitatea auditorilor în Republica Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.