31
03 2021
704

Proiectul Listei produselor provenite din lanțul alimentar scurt

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, în vederea asigurării transparenței procesului decizional la elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea listei produselor alimentare  provenite din lanțul alimentar scurt, conform prevederilor art. 211 al. (12) din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior1, propune pentru informare, consultare și coordonare proiectul listei produselor de origine vegetală în stare proaspătă și prelucrată de producere autohtonă, propuse pentru realizare preponderentă în rețelele de comerț (din Nomenclatura Combinată a mărfurilor a R. Moldova), elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
 

Proiectul documentului respectiv a fost ajustat conform sugestiilor primite din partea Asociațiilor de profil al producătorilor autohtoni. 

 

Ținând cont de termenul restrâns, solicităm respectuos expunerea propunerilor și comentariilor pe marginea proiectului documentului vizat până pe data de 12 aprilie curent, la adresa de e-mail: maria.leahu@madrm.gov.md; cancelaria@madrm.gov.md.

__________________________________________________

­­1 Art. 211 alin.(12). Comercianții de produse alimentare, cu excepția celor din unitățile de comerț ambulant, sunt obligați să achiziționeze și să asigure expunerea pe raft a produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului comercial, în cazul în care comercializează produse din aceeași categorie cu cele incluse în lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt. Furnizorul este obligat să asigure livrarea produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt în cantitate deplină conform contractului încheiat. Lista produselor alimentare ce se încadrează în prevederile prezentului alineat se elaborează de către organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul agriculturii, se aprobă de Guvern şi se actualizează anual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.