24
08 2016
740

Proiectul politicii bugetar-fiscale-2017, discutat în cadrul unei mese rotunde

Proiectul politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2017 a fost discutat în cadrul unei mese rotunde organizată de Expert-Group cu suportul fondului Soros, în cadrul proiectului “Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizare, transparență și promovarea controlului public”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Autorităților Publice Locale, sindicatelor, ai sectorului academic, oameni de afaceri, agricultori, experți în politici sectoriale.

În cadrul evenimentului reprezentanții Ministerului Finanțelor au prezentat principalele subiecte ale proiectului Politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2017. Astfel, conform lui Dorel Noroc, șeful Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală, obiectivele principale ale politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor constau în reguli de impozitare mai clare, previzibilitatea politicilor fiscale și vamale, asigurarea unui mediu investițional atractiv prin acordarea perioadei fiscal mai flexibile pentru întreprinderile care sunt filiale ale unor companii internaționale, redistribuirea echitabilă a veniturilor, asigurarea finanțării cheltuielilor publice etc.

Politica fiscală pentru anul 2017 a fost elaborată reieșind din condițiile economice actuale, care nu sunt deloc simple. Creșterea economică, consumul până la moment sunt foarte modeste, indicatorii investițiilor de capital sunt joase.

“Reieșind din acestea s-a propus să nu fie majorată povara fiscală pentru agenții economici, şi s-a decis instituirea unor reguli de joc mai clare pentru agenții economici și autoritățile publice locale în anumite relații ce țin de taxe și plăți locale. Am venit cu un şir de instrumente fiscale care urmează să îmbunătățească mediul de afaceri”, a menționat ministrul finanțelor, Octavian Armașu.

La rândul său, viceministrul finanțelor, Veronica Vragaleva a chemat societatea civilă să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea proiectului documentului de politică bugetar-fiscală pentru anul 2017.

“Vrem un dialog cât mai deschis față de propunerile politicii fiscale pentru 2017 și totodată, vă invităm să ne fiți parteneri, să lucrăm împreună, astfel ca politica bugetar-fiscală pentru anul viitor la 1 ianuarie 2017 să fie deja votată, asta depinde atât de Ministerul Finanțelor, cât și de societatea civilă”, a declarat viceministrul finanțelor.

Participanții au venit cu mai multe propuneri la politica bugetar-fiscală pentru anul 2017 referitoare la scutirile personale, facilități pentru întreprinderile mici şi mijlocii, susținerea deținătorilor de terenuri agricole, modificarea plafoanelor impozitului pe imobile și taxe locale, administrarea fiscală, darea în arendă sau locațiune a bunurilor imobiliare efectuate de persoanele fizice, inclusiv gospodării țărănești şi altele.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.