24
09 2016
868

Proiectul politicii fiscale și vamale-2017 urmează a fi aprobat până la finele anului

La începutul săptămânii viitoare Ministerul Finanţelor urmează să publice proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017. Mai exact varianta rezultată din consultările publice cu mediul de afaceri, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, patronatelor, sindicatelor și altor organizații ale societății civile, potrivit șefului Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanţelor Dorel Noroc.

Domnul Noroc a dat o notă pozitivă dezbaterilor care au avut loc, menționând că acestea practic, nu s-au încheiat, pe unele măsuri de politică fiscală și vamală se mai discută, în ideea de a identifica formulele optime, care nu vor genera interpretări eronate atât din partea contribuabililor, cât și din partea celor chemați să aplice legislația fiscală și vamală.

”Dacă ne referim la ce schimbări au intervenit în varianta inițială a proiectului, propusă de Ministerul Finanțelor, menționez că ministerul, urmare a dezbaterilor, a retras trei măsuri de politică fiscală. Prima măsura fiscală prevedea reținerea finală, la sursa de plată, a unui impozit de 7% din veniturile obținute de la darea de către persoanele fizice a terenurilor agricole în arendă. Acest impozit a fost propus de Ministerul Finanţelor în scopul eficientizării administrării fiscale a obligațiunilor privind impozitul pe venit, simplificării procesului de conformare fiscală a persoanelor care obțin venituri din darea în arendă a terenurilor. Însă mediul de afaceri, dar și unii reprezentanți ai autorităților publice locale nu au fost de acord, menționând că această normă va afecta persoanele în vârstă care dau, de obicei, în arendă terenuri și dispun doar de aceste venituri și pensii, care deocamdată, sunt mici”, a specificat domnul Noroc.

De asemenea, el a spus că schimbări au intervenit în ceea ce privește aplicarea impozitului pe veniturile persoanelor, ce desfășoară activități conexe sistemului justiției. Și anume avocați, notari, executori judecătoreşti, mediatori, interpreți autorizați. Impozitarea veniturilor la cota de 18% se menține. Dar a fost exclusă mențiunea ce se referă la ”dreptul de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor ordinare și necesare activităților profesionale, dar nu mai mică de 3% din totalul veniturilor obținute”. Deci, cota de 18% va fi aplicată asupra tuturor veniturilor obținute, minus cheltuielile.

De asemenea, a fost retrasă măsura ce ține de obligativitatea înregistrării tuturor facturilor fiscale în Registrul facturilor fiscale, din motivul că nu se va reuși până la finele anului de a elabora și implementa conceptul tehnic al acestui Registru, instrui agenții economici privind utilizarea lui. La această idee se va reveni în anii următori.

Dorel Noroc a subliniat că în rest, propunerile expuse au avut drept scop concretizarea unor prevederi de a le face mai accesibile pentru înțelegere.

Astfel, în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul viitor se vor regăsi prevederile privind majorarea tranșelor de impozitare și scutirilor persoanele și pentru persoanele întreținute la rata prognozată a inflației de 5%. Mărimea tranșei de impozitare va fi de 31140 lei, bani asupra cărora nu se va aplica impozit lei față de 29640 lei în 2016. Scutirea personală va fi în sumă de 10620 lei față de 10128 lei în 2016, iar scutirea pentru persoanele întreținute va crește de 2256 lei la 2340 lei.

O noutate ține de regimul de impozitare a persoanelor care practică activități independente de comerț cu alte persoane fizice. Cota de impozitare va fi de 1% din veniturile obținute, dar nu mai puțin de 3000 lei anual. Acest regim de impozitare este unul cu mult mai prietenos persoanelor, ce obțin venituri de până la 600 mii lei anual, în principal foștilor deținători de patente, care în afară de achitarea unui impozit mic, li se oferă și alte facilități, de exemplu de a importa mărfuri pentru comercializare.

Pentru mediul de afaceri proiectul politicii prevede aplicarea Soluției Fiscale Individuale Anticipate (SFIA). Aceasta va permite creșterea transparenței în aplicarea legislației fiscale, reducerea numărului de situații conflictuale care apar între agenții economici și SFS, îmbunătățirea climatului de afaceri. În același context se înscrie și dreptul de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, măsură care îi va bucura, în special, pe acei agenți economici, care fac parte din grupurile internaționale.

În ce privește majorarea veniturilor autorităților publice locale se prevede majorarea cotelor la aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare de la 0,1-0,3% la 0,1-0,4%.

La impozitul privind creșterea de capital mai continuă discuțiile asupra criteriilor de determinare a locuinței de bază. Ar putea, de exemplu, să fie majorat de la 3 la 5 ani termenul în care proprietarul utilizează locuința, ca ea să fie considerată de bază.

Şefului Direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a mai relevat că proiectul politicii conform graficelor stabilite, urmează să fie discutat de guvern în luna octombrie.

”Aceasta ar permite ca să fie analizate propunerile care vor fi expuse, făcute completările de rigoare și ca proiectul să fie remis parlamentul pentru examinare și adoptare. Ceea ce urmărește Ministerul Finanțelor este să intrăm în graficele stabilite. Astfel ca documentul de politică fiscală și vamală să fie aprobat până la finele anului”, a adăugat Dorel Noroc.

După consultările publice, proiectul politicii va fi publicat pe site particip gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.