06
09 2016
418

Proiectul twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în RM”, la final

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, iar beneficiar a fost Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

Activitățile din cadrul proiectului au avut drept obiectiv îmbunătățirea responsabilității şi managementului finanțelor publice în RM, prin consolidarea capacității de audit extern, în conformitate cu standardele internaționale de audit recunoscute. Proiectul s-a axat pe patru componente și anume: consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi; reforma cadrului legal; reforma managementului resurselor umane; dezvoltarea interacțiunii cu autoritățile RM și sporirea impactului activităților Curții de Conturi.

În cadrul proiectului au fost organizate numeroase sesiuni de instruiri pentru angajații Curții de Conturi privind auditul performanței, auditurile de sistem și ale fondurilor UE. În cadrul unor instruiri specializate, a fost consolidată și instruită o echipa de formatori, care va asigura continuitatea procesului de formare și instruire pentru angajați. Misiunile de audit-pilot, organizate cu suportul experților de twinning au contribuit la dezvoltarea capacităților Curții de Conturi de a efectua audituri de calitate, în conformitate cu noile norme metodologice și de reglementare.

De o importanță majoră pentru activitatea instituției au fost și activitățile implementate, ce au urmărit scopul perfecționării cadrului legal al CC prin conceptualizarea și revizuirea legislației ce se referă la Curtea de Conturi. În context, au fost organizate întruniri cu experți în domeniul auditului public extern din 6 țări membre ale Uniunii Europene, au fost realizate acțiuni de elaborare a proiectului noii Legi cu privire la Oficiul Național de Audit din RM. De asemenea, cu suportul experților străini, au fost ajustate regulamentele interne, inclusiv, Regulamentul privind rolul auditorului în identificarea/determinarea elementelor de fraudă și corupție și Regulamentul privind constatarea faptelor contravenționale.

În cadrul Proiectului a fost elaborat conceptul noii Strategii a managementului resurselor umane, realizate numeroase acțiuni cu diverși factori de răspundere și parteneri de activitate ai Curții de Conturi, precum: autoritățile auditate, reprezentanții societății civile și mass-media, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului RM.

Echipa instituției, cu suportul experților externi a elaborat şi Strategia de comunicare a Curții de Conturi pe următorii cinci ani, în cadrul căreia comunicarea este utilizată drept instrument pentru impulsionarea schimbărilor pozitive, promovarea reformelor, facilitarea îndeplinirii misiunii instituției, precum și pentru promovarea unui dialog permanent și eficient cu părțile interesate.

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Curtea de Conturi în cooperare cu partenerii de twinning — Consorţiul format din Institutul Finlandez al Managementului Public HAUS (Partener superior) și Tribunalul de Conturi din Spania (Partener junior).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.