08
02 2016
1479

Proiectul BASS, în vizorul publicului larg

În ce privește achitarea contribuțiilor sociale de stat obligatorii de majoritatea categoriilor de plătitori, proiectul BASS pe 2016 nu prevede schimbări, deși despre necesitatea acestora, se vorbește de mai mulți ani. Astfel și în anul curent va fi menținut tariful total al contribuțiilor de asigurări sociale de stat în cuantum de 29% din care, partea datorată de angajator va constitui 23%, iar cea datorată de angajat de 6% . Taxa fixă (potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent , expus pentru consultări publice) achitată la BASS pentru deținători de patentă va fi indexată la rata creșterii salariului mediu pe țară în anul precedent și va a constitui în 2016 pentru o persoană 7032 lei, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă. Și pentru alte persoane fizice , care își desfășoară activitatea pe cont propriu și anume întreprinzătorii individuali, avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate taxa fixă ,ce o vor plăti la BASS va fi în cuantum de 7032. O sumă similară va fi achitată de către persoanele fizice, ce nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și care se vor asigura benevol, semnând un contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Aici se prevede o excepție pentru proprietarii și arendașii de terenuri agricole care prelucrează aceste terenuri. Ei vor achita o contribuție în valoare de 1752lei. În general, potrivit proiectului BASS pe 2016 veniturile acestuia pe anul curent se estimează la 14959920,9mii lei, cu o creștere față de 2015 de 11 la sută. Din acestea 67,6%, resursele BASS, iar 32,4 % transferurile de la bugetul de stat. Ponderea veniturilor BASS în PIB se preconizează la nivel de 11,2%. Cheltuielile BASS pentru 2016 se preconizează în sumă de 14990331,4 mii lei, cu o creștere de 10,5 la sută față cele aprobate în anul precedent. Ponderea în PIB a cheltuielilor va fi se estimează la nivel de 11,2%. Diferența din cheltuieli și venituri constituie -30 mln.lei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.