20
01 2014
1042

Proiectul Hotaririi de Guvern „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)"

În temeiul prevederilor Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006, în vederea administrării eficiente a datoriei de stat, precum şi în conformitate cu prevederile Matricilor de politici, semnate cu Comisia Europeană, ca document obligatoriu aprobat, a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)”. Scopul elaborării Programului constă în stabilirea direcţiilor prioritare de activitate ale Ministerului Finanţelor orientate spre atingerea obiectivului fundamental în procesul de gestiune al datoriei de stat, şi anume: asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate. Data limită pentru comentarii: 31.01.2014 Fişiere Hotărîre de Guvern Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Tatiana Ivanicichina tel.: 022 26 26 63, e-mail: tatiana.ivanicichina@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.