17
01 2014
1814

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului

În scopul implementării art. 19 lit. a), art. 24 alin. (19), art. 99 alin. (2) al Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 97 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997), pct. 3 din Anexa nr.5 din Legea anuală a bugetului de asigurări sociale de stat, precum și a pct. 32 din Anexa nr.3 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei a iniţiat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de determinare a cheltuielilor suportate și organizate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului. De menţionat, că întru elaborarea proiectului de Hotărîre de Guvern a fost instituit un grup de lucru în componenţa căruia au fost atraşi atît reprezentanţi a instituţiilor publice vizate (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat), cît şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi sectorului asociativ (Camera de Comerţ Americană din Moldova, EBA Moldova, ZEL „Bălţi”, Ernst & Young Moldova, ÎCS "DRA Draexlmaier-Automotive" S.R.L., S.A. Introscop, Coca Cola Îmbuteliere Chişinău S.R.L., ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., ÎCS PricewaterhouseCoopers Moldova S.R.L.) La elaborarea proiectului au fost luate în considerare solicitările parvenite de la agenţii economici, care oferă astfel de beneficii angajaţilor săi, precum și a fost examinată experienţa internațională (Turcia, Spania, România). Regulamentul propus spre examinare instituie mecanismul de aplicare a facilităţilor fiscale respective, mecanism ce va duce direct la creșterea capacităților de producere, dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri din RM și sporirea atractivității acestuia pentru investitorii străini. Consecutiv, evocăm că reglementările sunt conform legislaţiei comunitare.

Viceprim-ministru, ministrul economiei

Valeriu LAZĂR

Data limită pentru comentarii: 31.01.2014 Fişiere Proiect Nota informativă Persoane responsabile: Andrei Ursu, +022-250668

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.