13
11 2015
1494

Proiectul Legii privind fondurile cu capital de risc, propus pentru consultări publice

Mai multe șanse de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), care implementează proiecte inovaționale. Ministerul Economiei afișează pentru dezbateri publice proiectul Legii privind fondurile cu capital de risc. În Moldova se vorbește din anii 90 ai secolului trecut despre accesul la finanțare prin intermediul capitalului de risc. Elaborarea unei asemenea legi a fost prevăzută de-a lungul anilor, în 19 documente de politici ale guvernului. Însă, doar acum a fost elaborat un proiect de lege în acest sens. Accesul la finanțare prin intermediul capitalului de risc este considerat drept o cale mai eficientă de dezvoltare a IMM, de creare a noilor locuri de muncă și îmbunătățire a mediului de afaceri. Experiența țărilor cu piețe de capital dezvoltate demonstrează, că IMM-urile care beneficiază de investiții cu capital de risc, depășesc ritmul de creștere a celorlalte IMM-uri. Este foarte important de subliniat, că fondurile cu capital de risc sunt entități, ce oferă investiții pentru IMM-uri, aflate la etapa de început a afacerii. De cele mai multe ori, astfel de companii realizează proiecte inovaționale. Specialiștii în materie sunt de părere că investițiile, bazate pe capital de risc, au un potențial înalt în Republica Moldova. Potențialul este motivat de cererea extinsă de finanțare din partea IMM-urilor, însă acesta rămîne, în cea mai mare parte, nevalorificat. Astfel, investitorii, cei prezenți pe piață RM și cei, care ar dori să vină nu au posibilitatea de a investi în proiecte inovaționale de afaceri ale IMM-urilor, care, deși implică un grad înalt de risc, presupun și un nivel mai înalt de rentabilitate investițională, comparativ cu investițiile financiare în instrumente clasice. Necesitatea elaborării și adoptării cadrului privind activitatea fondurilor cu capital de risc este argumentată nu doar de accesul limitat la finanțare al IMM, dar și de finanțarea insuficientă a inovațiilor, dezvoltarea slabă a IMM inovaționale și lipsa instrumentelor de susținere. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru 2014-2016, de asemenea obligă autoritățile să elaboreze și să aprobe un astfel act legislativ. Obiectivul general al proiectului Legii cu privire la fondurile cu capital de risc este creșterea competitivității IMM-urilor din Republica Moldova pe piața locală și internațională, stimularea inițiativelor de dezvoltare a unor tehnologii inovatoare, eficiente și ecologice și facilitarea accesul IMM-urilor la finanțări pentru asemenea proiecte inovaționale, prin intermediul capitalului de risc. Proiectul stabilește condițiile de creare, autorizare și supraveghere a fondurilor deschise cu capital de risc, cerințe privind investițiile și investitorii eligibili – cei care vor face investiții de cel puțin 100 mii euro. Alte prevederi se referă la întreprinderile de portofoliu eligibile pentru finanțarea din fondurile cu capital de risc, structura portofoliului, administratorii și modul de administrare, organizarea activității interne a fondurilor. ”Costurile administrative înalte pe care le implică crearea și organizarea activității fondurilor cu capital de risc de tip deschis ar putea constitui o barieră în apariția acestor entități de finanțare a IMM-urilor – se menționează în nota informativă la proiectul Legii cu privire la fondurile cu capital de risc. În aceste condiții, proiectul Legii propune crearea fondurilor închise cu capital de risc, care nu vor fi subordonate cerințelor rigide de organizare a activității, fapt ce va permite eliminarea unor categorii costisitoare de cheltuieli. În pachet cu proiectul Legii privind fondurile cu capital de risc, pentru consultări publice este prezentat și proiectul Legii pentru completarea articolului 20 a Codului fiscal. Sensul acestei completări constă în introducerea unor facilități fiscale, ce vor impulsiona apariția fondurilor cu capital de risc și vor stimula investițiile bazate pe capital de risc. Astfel, se propune ca veniturile obținute de investitorii eligibili din investițiile efectuate în fondurile cu capital de risc să fie considerate neimpozabile. Neimpozabile, potrivit completării, ar putea fi și veniturile obținute de fondurile cu capital de risc din investițiile, efectuate în întreprinderile de portofoliu eligibile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.