09
04 2021
640

Puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate

În Republica Moldova situațiile financiare consolidate vor fi întocmite conform SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” pentru perioadele de gestiune începând cu 1 ianuarie 2020, de aceea convențional se consideră că 1 ianuarie 2020 este data obținerii de către entitatea-mamă a controlului asupra entităților-fiice, respectiv, toate calculele sunt efectuate începând cu aceasta dată.
 
Din articolul „Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate” elaborat de Natalia Tonu și Valentina Paladi, publicat în ediția din aprilie a revistei „monitorul fiscal FISC.md”, veți afla că situația consolidată a modificărilor capitalului propriu și situația consolidată a fluxurilor de numerar au un caracter de recomandare și se întocmesc în funcție de necesitățile informaționale ale utilizatorilor.

 

Volumul, structura și forma de prezentare a notei explicative se stabilesc de entitatea-mamă de sine stătător, în funcție de categoria grupului, de dimensiunea, forma juridică de organizare, domeniile de activitate a entităților incluse în consolidare, de necesitățile informaționale proprii și de cerințele legii.

 

În articolul publicat sunt prezentate puncte de reper pentru întocmirea Notei explicative la situațiile financiare consolidate. Cerințele minime privind modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate sunt stipulate în art.22 și art.29 din Legea nr.287/2017 și pct.110 din SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”. Reieșind din conținutul acestora, Nota explicativă la situațiile financiare consolidate trebuie să includă un set minim de informații; care anume, aflați din articolul publicat în revista noastră din aprilie.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.