24
05 2019
1431

Raportarea financiară: de la lucrări contabile de pregătire până la prezentarea rapoartelor

Bilanțul contabil (Forma FD-041) constituie unul din formularele principale de raportare financiară, care conține informații referitoare la poziția financiară a statului, elementele de activ, datorii și valoarea netă a activelor instituțiilor la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de legislație. Acest formular reflectă particularitățile activității instituțiilor din toate sistemele bugetare, oferă informații necesare pentru luarea deciziilor de către toate categoriile de utilizatori și este elaborat cu respectarea cerințelor standardelor internaționale. Aspectele actuale cu privire la baza normativă, componența, termenii și conținutul rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile din sistemul bugetar au fost descrise în articolul Raportarea financiară în entitățile bugetare, publicat în revista „monitorul fiscal FISC.md” nr. (3(51)). Autorul acestuia este Elena Taban - contabil practician, doctor în economie, conferențiar universitar. Dacă nu sunteți abonatul nostru și nu ați avut posibilitatea să luați cunoștință cu metodele și cerințele calitative faţă de informația din rapoartele financiare, lucrări contabile de pregătire a rapoartelor, componența și conținutul de bază al acestora și multe altele, puteți intra în posesia doar a unui număr al ediției „monitorul fiscal FISC.md” (3(51), pentru a avea la dispoziție, pentru ghidare în activitatea cotidiană, articolul respectiv. Atenție, stocul de reviste este limitat! Tot din această revistă agenții economici din domeniul turismului vor cunoaște mai multe despre aspectele juridice și fiscale ce țin de piața turistică din RM și cadrul de reglementare a acestei activități din materialul Activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor: norme juridice și fiscale. Cum puteți procura revista nr. (3(51))? 1. O ridicați de la sediul publicației, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, of. 306, la prețul de 155 lei 2. Contactați-ne la numerele de telefon 022 822-028 sau 022 822-024. Operatorii noștri cu mult drag vă vor genera un cont de plată (165 lei), iar revista va fi livrată la adresa indicată de Dvs. Nu veți regreta această achiziție, pentru că în numărul respectiv mai găsiți articole ce vin în susținerea practicienilor: • Confirmarea stagiului de cotizare în sistemul public de asigurări sociale • Recalculul impozitului pe venit al angajaților parcului pentru tehnologii informaționale • Искажения, выявленные в результате аудита собственного капитала: опыт аудиторов в помощь бухгалтерам • Corectarea dării de seamă TL13 în cazul achitării taxei pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii • Contabilizarea operațiunilor aferente procurării de bunuri/servicii de la agenții economici aflați pe teritoriul RM care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar • Contestarea în instanța de judecată a actelor SFS începând cu 1 aprilie 2019 • Răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate. Cuprinsul integral al revistei „monitorul fiscal FISC.md” nr. (3(51)) îl găsiți aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.