19
10 2016
853

Raportul CNPF pe anul 2015, prezentat în cadrul Comisiei parlamentare de profil

În cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe a fost prezentat Raportul anual pe anul 2015 al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Raportul ce conține informații despre activitatea CNPF, precum și funcționarea pieței financiare nebancare a fost prezentat de vice-preşedintele Consiliului de administraţie a Comisiei, Iurie Filip. Conform raportului, CNPF, pe parcursul anului 2015, a continuat reformele inițiate anterior, prioritate având obiectivele de dezvoltare și promovare a cadrului legislativ și normativ în conformitate cu prevederile internaționale. Astfel, pe parcursul anului trecut, CNPF a elaborate 11 proiecte de lege, care reglementează activitatea persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a societăților de administrare a investițiilor. Potrivit raportului CNPF, evoluția principalilor indicatori ai pieței financiare nebancare denotă o tendință de stagnare pe unele sectoare, dar și de progres în altele. Pe parcursul anului 2015 pe piața valorilor mobiliare a fost înregistrată o tendință de descreştere a numărului total de emisiuni de valori mobiliare şi a volumului emisiunilor de acţiuni. În perioada de referinţă au fost înregistrate 57 emisiuni de valori mobiliare în volum total de 221,06 mil. lei, din care: 7 emisiuni efectuate la constituirea societăţilor pe acţiuni şi 50 emisiuni suplimentare, fiind constatat în anul de gestiune cel mai mic volum al emisiunilor de valori mobiliare pentru ultimii 10 ani. Anul trecut pe piața secundară a fost înregistrată o descreștere considerabilă a volumului total al tranzacțiilor față de aceiași perioadă a anului precedent cu 659,33 mil. lei (50,42%), datorită reducerii de 3,7 ori a volumului tranzacțiilor efectuate pe piața reglementată. Cât privește piața asigurărilor, aici s-au înregistrat creșteri în raport cu anul 2014 a majorității indicatorilor. Volumului primelor de asigurare subscrise atestă o majorare de 2,1%, aceasta fiind determinată de majorarea numărului contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, asigurare facultativă CASCO și asigurare de sănătate cu valabilitate în afara Republicii Moldova, precum și de dezvoltarea rețelei de distribuție a asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare. Evoluția indicatorilor sectorului de microfinanțare denotă o creștere nesemnificativă (cu 1,1 puncte procentuale) a ratei de penetrare a sectorului de microfinanțare față de anul 2014. În anul 2015 a fost înregistrată o creștere a valorilor de bază ale activității sectorului de microfinanțare, portofoliul împrumuturilor acordate majorîndu-se cu 16,8 %, iar valoarea totală a activelor - cu 10,3%. În ceea ce privește organizațiile de microfinanțare, portofoliul de împrumuturi acordate s-a majorat cu 446,9 mil. lei sau 18,4% comparativ cu anul 2014. La capitolul societăți de investiții, la finele anului 2015 pe piaţa valorilor mobiliare au activat în baza licenţelor pentru dreptul de a presta servicii pe piața de capital 19 societăți de investiții, inclusiv 8 bănci comerciale. Valoarea totală a capitalului propriu al societăților de investiții nebancare constituie 39 mil. lei, înregistrînd o majorare cu 1,04 mil. lei faţă de anul 2014, fiind respectat de către entitățile raportoare normativul minim stabilit de legislaţia în vigoare. Situația pieței financiare a anului 2015 a fost, mai mult sau mai puțin mediatizată. Consider că activitatea de bază a Comisiei este cea de reglementare și principalul instrument prin care Comisia are capacitatea și menirea de a influența situația pe piața nebancară pentru a asigura stabilitatea și eficiența acestei piețe, a menționat vice-preşedintele Consiliului de administraţie a CNPF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.