30
03 2020
1837

Raportul conducerii – parte componentă a raportului anual al entității

În conformitate cu prevederile stipulate în art. 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017) toate entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii, care conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate. Cu toate că raportul conducerii nu este un document nou pentru entitățile autohtone, în practică, la întocmirea lui pot fi întâmpinate unele dificultăți. De aceea, pentru a facilita procesul de pregătire a acestuia, autorii revistei „monitorul.FISC.md” Valentina Paladi și Lica Erhan au elaborat un articol în care au examinat mai detaliat unele cerințe înaintate față de modul de perfectare a raportului conducerii, stipulate în Legea nr. 287/2017. Materialul va fi publicat în ediția din aprilie a revistei și conține detalii cu privire la conținutul informației care urmează a fi inclusă în următoarele compartimente ale raportului conducerii: - Indicatorii financiari de performanță - Indicatorii nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității - Perspectivele de dezvoltare ale entității - Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - Răscumpărarea părților sociale și a acțiunilor proprii - Filialele entității - Principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea - Protecția mediului și oportunitățile profesionale ale angajaților. În material autorii, în baza unor date convenționale, au prezentat și un model al celor opt compartimente din raportul conducerii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.