17
01 2015
1185

Raportul de activitate a Comisiei Europene privind asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova prin proiectele TAIEX, TWINNING şi SIGMA

Raportul prezentat de Comisia Europeană (versiunea în limba engleză poate fi accesată mai jos), întru realizarea cu seriozitate a angajamentelor atît faţă de Uniunea Europeană, cît şi faţă de alţi parteneri, se observă o creşterea continuă a cererii pentru asistenţă tehnică prin instrumente precum TAIEX, TWINNING şi SIGMA. Acest trend demonstrează cît de valoroase sunt oportunităţile de cooperare directă între autorităţile publice (şi funcţionari) europene şi ale ţărilor Parteneriatului European de Vecinătate. Astfel, pe parcursul anului 2013, în Republica Moldova a fost implicată în cinci proiecte Twinning, în domeniul agriculturii, finanţelor, dezvoltării regionale, comerţ şi a drepturilor consumatorilor. Unul dintre proiectele finisate în anul 2013, este Proiectul Twinning „Consolidarea managementului financiar public în RM”, care s-a desfăşurat prin parteneriatul funcţionarilor Autorităţii Naţionale de Management Financiar din Suedia şi Academiei Naţionale de Economie şi Finanţe din Olanda, oferind asistenţă Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova întru îmbunătăţirea sistemului naţional Control Financiar Public Intern prin consolidarea capacităţilor de audit intern, management financiar şi control, dezvoltarea cadrului normativ, toate avînd ca scop final – creşterea răspunderii manageriale. Raportul Comisiei Europene în limba engleză poate fi accesat aici

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.