18
02 2015
1922

Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă în cadrul entităţii

Seminarul de instruire sub genericul “Realizarea misiunii de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare externă”, a fost organizată de către Ministerul Finanţelor, în perioada 11-13 februarie curent, pentru auditorii interni din cadrul entităţilor publice. Reeşind din obiectivul: ,,Evaluarea sistemelor curente de informare si comunicare internă şi externă din cadrul entităţilor publice”, al Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, cursul de instruire a fost orientat spre sporirea dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor auditorilor interni din sectorul public în realizarea misiunilor de audit intern a sistemelor de informare şi comunicare, orientarea acestora spre exercitarea eficientă a obligaţiunilor funcţionale, precum şi antrenarea participanţilor în activităţi practice faţă de cele mai importante aspecte ale misiunii de audit. Subiectele tematice abordate în cadrul evenimentului s-au referit la particularităţile etapelor de planificare, realizare şi raportare a misiunii de audit intern, precum şi urmărirea implementării recomandărilor de audit şi la formarea aptitudinilor de aplicare în practică a prevederilor Normelor metodologice de audit intern în sectorul public (NMAISP) în cadrul realizării misiunilor de audit intern în cadrul realizării misiunilor de audit intern, iar formatorii care au prezentat aspectele de instruire au făcut apel la cazuri şi exemple concrete din activitatea lor profesională, şi au enunţat principalele lecţii învăţate în cadrul misiunii (pilot) mixte de audit.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.