31
07 2020
612

Reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri prin aplicarea Modelului Costului Standard

În perioada 29-31 iulie curent, Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Programului Reforme Structurale în Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, a desfășurat 3 sesiuni de instruire on-line cu privire la aplicarea Modelului Costului Standard.
 
La instruiri au participat peste 90 de reprezentanți din cadrul a 30 de autorități publice, printre care ministere și subdiviziuni ale acestora, agenții și servicii de stat, comisii, consilii, inspectorate și alte autorități publice cu impact asupra mediului de afaceri. Pentru a asigura funcționalitatea tehnică a platformei electronice, aceste autorități au fost separate în trei grupuri  de participanți.

 

După cum a menționat Lilia Palii, Secretar General al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Modelul Costului Standard (MCS) constituie o metodologie eficientă și transparentă de cuantificare a poverii administrative asupra afacerilor.

 

Povara administrativă reprezintă un disconfort pentru companii, aceasta urmând a fi definită, explicată, cuantificată și redusă în scopul îmbunătățirii activității mediului de afaceri.

 

Metodologia MCS este aplicată pe larg în Uniunea Europeană, unde în 2006, conform calculelor, a fost stabilit faptul că reducerea costurilor administrative cu 25% produce o creștere a PIB cu 1,5%.

 

MCS este reglementată de legislația națională a Republicii Moldova începând din 2016. Conform reglementărilor legislative, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții de reglementare a activității de întreprinzător trebuie să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare prin aplicarea MCS, care sunt prezentate  ulterior Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru consultare și monitorizare.

 

În baza rezultatelor evaluărilor, instituțiile sus-menționate urmează să elaboreze și să prezinte  spre aprobare Guvernului proiecte de modificare a cadrului normativ în vederea reducerii costurilor administrative.

 

 

„Din păcate, a menționat doamna Palii,  metodologia dată nu a fost, până în prezent, lansată în Republica Moldova, asistența Proiectului USAID Reforme Structurale în Moldova fiind necesară pentru a iniția procesul de implementare a acesteia.”

 

MCS reprezintă un instrument inovator pentru Republica Moldova, iar aceste trei sesiuni de instruire constituie doar începutul unui volum de lucru enorm în continuare, a subliniat Lilia Palii.

 

„Asistența acordată agențiilor guvernamentale în reformarea sistemul de reglementare a activității de întreprinzător constituie unui dintre principalele domenii ale activității noastre”, a declarat Douglas Muir, directorul Proiectului USAID Reforme Structurale în Moldova. „În procesul de pregătire a acestor sesiuni de instruire am colectat și sistematizat o cantitate semnificativă de date și informații, am efectuat analiza unui domeniu de activitate antreprenorială în Moldova prin prisma aplicării MCS și vom realiza analiza altor două domenii.”

 

Oleg Grigoroi, consultant în cadrul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova a prezentat elementele de bază ale metodologiei.

 

„Costurile întreprinderilor subiecte ale reglementării de stat pot fi împărțite în trei grupuri: costuri financiare directe (impozite și taxe); costuri de conformare substanțiale; și costurile administrative. Metodologia MCS vizează anume costurile administrative”.

 

La bază se află conceptul de obligații informaționale (OI) ale unei întreprinderi, conform cărora, această urmează să prezinte diverse documente, informații, etc.

Cel mai simplu exemplu este prezentarea rapoartelor periodice: financiare, statistice, etc. Sau, timpul și efortul necesar pentru interacționarea cu inspectorii, etichetarea produselor, depunerea cererilor pentru obținerea subvențiilor sau granturilor la agențiile guvernamentale.

 

Pe baza rezultatelor intervievării agenților economici din cadrul grupului țintă se stabilește  numărul de om-ore plătite care au fost dedicate pregătirii unui document; impozitele pe salariile achitate angajaților; plățile pentru serviciile externe contractate (de exemplu, traducere și notariale); cheltuieli generale (materiale de birou); electricitate; transport și multe altele.

 

Aceste date sunt introduse în formula: Cost administrativ = Preț x Cantitate, unde: Preț = timp x tarif, iar Cantitate – constituie numărul este numărul total de agenți economici implicați și frecvența furnizării informațiilor.

 

Pentru realizarea interviurilor sunt selectate întreprinderi tipice, dar, și în acest grup există diferențe: în primul caz, agentul economic obține un anumit document, îl prelungește, sau solicită un document nou în mod repetat. În primul caz, costurile sunt mai mari datorită faptului că managerul și angajații trebuie, mai întâi, să se clarifice ce anume trebuie de făcut.

Implementarea metodologiei MCS va determina următoarele:

- eliminarea OI care nu mai sunt necesare sau au devenit neactuale;

- transformarea unor OI de act permisiv în OI de notificare;

- extinderea termenului de valabilitate a OI de act permisiv (de exemplu, de la unu la cinci ani);

- o posibilă reducere a frecvenței de depunere a OI (de la trimestrial la semestrial, anual);

- stabilirea unei liste clare de documente cu adevărat necesare;

- excluderea informațiilor care pot fi obținute de la alte autorități publice;

- completarea documentelor online;

- emiterea documentelor în format electronic;

- urgentarea termenilor condițiilor de emitere a documentelor;

- transmiterea informațiilor de la o autoritate la alta în mod direct (de exemplu, pentru producătorii agricoli, de la administrația teritorială direct autorității vamale).

 

 

 

Speranța în reușita implementării acestei metodologii în țara noastră este determinată de perioada îndelungată de aplicare a MCS în țările dezvoltate ale lumii.

 

 

 

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.