17
11 2016
1176

Regulamente ce se referă la procesul achizițiilor publice, aprobate de Guvern

Trei regulamente, care rezultă din noua Lege a achizițiilor publice, au fost aprobate de Guvern. Astfel, unul din acestea este Regulamentul privind evidența Listei operatorilor economici calificați. Lista reprezintă înscrieri cu privire la denumirea și datele operatorilor economici, persoane fizice și juridice, rezidenți sau nerezidenți ai RM. Scopul este mediatizarea și asigurarea accesibilității acestora în cadrul procedurilor de achiziții publice. Lista va fi ținută în varianta electronică și va fi publicată pe site-ul Agenției Achiziții Publice www.tender.gov.md. În listă se vor regăsi și adresa operatorilor economici, informații despre genurile de activitate practicate, precum și numărul atribuit operatorului economic de către AAP în momentul înscrierii în Listă. Ministrul finanțelor Octavian Armașu a menționat că, la modul practic, această listă este o platformă de informare a autorităților contractante despre operatorii economici, ce activează pe piață. Accesul pentru autoritățile contractante la această Listă va fi gratuit. Gratuit va fi și accesul pentru agenții economici, care participă sau doresc să participe la procedurile de achiziții publice. De asemenea a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici. Înscrierea în această listă se va efectua prin decizia agenției, în cazurile de autosesizare a autorităților contractante, care au suportat un prejudiciu sau căreia i-a fost afectată activitatea din cauza neîndeplinirii contractului, semnat cu operatorul economic sau la sesizare Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, care urmează a fi creată și care se va afla în subordinea Parlamentului. Regulamentul în cauză prevede obligativitatea autorităților contractante de a iniția procedura de înscriere în Lista de interdicție, în termen de 60 de zile, din momentul apariției temeiurilor. Adică, nerespectarea contractelor de achiziții din partea operatorului, livrarea unor bunuri sau servicii de o calitate mai joasă decât este prevăzut în contractul de achiziții publice. Operatorii economici, incluși în Lista de interdicție nu vor avea dreptul de a participa la procedurile de achiziții publice pe parcurs de trei ani. Ei vor putea apela la instanța de judecată dacă consideră, că nu au existat motive reale pentru a fi incluși în Lista de interdicție. Și cel de-al treilea document, este Regulamentul cu privire la planificarea contractelor de achiziții publice. Acesta stabilește modalitatea și condițiile de planificare a contractelor de achiziții, reprezentând, în opinia Ministerului Finanțelor un îndrumar pentru autoritățile contractante în vederea planificării corecte a contractelor de achiziții publice cu respectarea transparenței și accesului larg a operatorilor economici la informația despre procedurile de achiziții. Urmează să fie planificate achizițiile din banii publici a căror valoare este egală sau depășește 400 mii lei pentru bunuri și servicii și 1,5 mil. lei pentru achiziționarea de lucrări. Anunțul de intenție a achizițiilor publice urmează a fi publicat în Buletinul Achizițiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorității contractante. Acesta va cuprinde totalitatea contractelor de achiziții publice, preconizate a fi atribuite până șa finele anului bugetar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.