28
11 2013
1541

Republica Moldova se conectează la spațiul economic european cu o strategie de competitivitate: Foaia de Parcurs privind ameliorarea competitivității a fost aprobată în Guvern

Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității în Republica Moldova, elaborată de Ministerul Economiei a fost, aprobată, miercuri, de Executiv. Documentul reprezintă, în esență, un răspuns la realitățile condiționate de ZLSAC pentru mediul de afaceri, așa încât instituirea acesteia să producă un impact pozitiv asupra performanțelor economice ale țării, dar și asupra societății în ansamblu. Potrivit lui Valeriu Lazăr, Foaia de parcurs este o strategie de conformare la realitățile de după intrarea în vigoare a Acordului de creare a Zonei de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, acord care va determina mai multe transformări de natură economică. Totodată, ministrul Economiei a precizat că acest document nu vine să substituie documentele de politici existente, ci să prioritizeze acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova, o prioritate pentru valorificarea pe deplin a oportunităților odată cu crearea ZLSAC. Printre constrângerile și problemele identificate în Foaia de parcurs se numără deficitul de investiții generat de eficiența joasă a instituțiilor și costurile determinate de calitatea serviciilor publice acordate agenților economici, de cadrul legal și de reglementare, disponibilitatea și competențele forței de muncă, etc. De asemenea, documentul pune accentul pe intervenții de politici care pot îmbunătăți situația pe termen scurt și mediu, țintind sectoare și subsectoare concrete. De asemenea, Foaia de parcurs abordează constrângerile pe care Ministerul Economiei le consideră ca fiind de o importanţă majoră pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, printre care resursele umane, accesul la finanțe, infrastructura transportului și energetică, infrastructura calității, societatea informațională, facilitarea comerţului, politica şi administrarea fiscală, inovațiile și transferul tehnologic, concurenţa. Pentru a depăși aceste constrângeri, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității propune o serie de intervenții de politici, grupate într-o matrice, și o listă cu cca 300 de acte legislative europene ce urmează a fi transpuse pentru implementarea Acordului de asociere și a ZLSAC. În vederea implementării acțiunilor propuse de Ministerul Economiei, urmează, timp de două luni, să fie creat un Consiliu al competitivității, care să reprezinte, pe baze paritare, autoritățile publice și mediul de afaceri. Conform documentului, competitivitatea urmează să fie considerată atât la nivel macro, cât și la nivel de întreprindere astfel permițând piețelor locale să reziste presiunile concurențiale adiționale din partea producătorilor UE, și va permite producătorilor autohtoni să găsească sau să extindă piețe noi în UE, exploatând avantajele competitive ale Moldovei. Aceasta poate deschide oportunități economice mai mari pentru agenții economici autohtoni și populație, va contribui la sporirea veniturilor acestora și va stimula eforturile statului în continuarea și diversificarea reformelor. Începând cu 16 iulie 2013, Proiectul Foii de parcurs aprobat de Guvern a fost supus dezbaterilor publice pe fiecare sector al economiei.

Serviciul de Informare şi Comunicare cu Mass-media al Ministerului Economiei al RM

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.