27
02 2015
1889

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii vor coopera în combaterea muncii informale

Conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a avut o întrevedere cu directorul pentru Europa Centrală și de Est al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), Antonio Graziosi. Cadrul de cooperare între Republica Moldova și ILO este Programul de Țară privind Munca Decentă. La moment, se desfășoară cel de-al treilea Program de Ţară privind munca decentă care prevede trei obiective de bază: o mai bună guvernare a pieţei muncii, promovarea muncii decente și a oportunităţilor de ocupare precum și un mai bun sistem de protecţie socială. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ruxanda Glavan a ținut să mulțumească pentru sprijinul constant pe care îl oferă ILO în efortul comun de promovare a principiilor de muncă decentă în Moldova, care pun la temelie dialogul social tripartit, politici echilibrate, armonizarea creşterii economice cu ocuparea decentă, dezvoltarea socială şi standarde de viaţă mai bune. Doamna Ruxanda Glavan a menționat în mod special asistență experților înternaționali la colectarea și analiza datelor în domeniul negocierii colective, legăturii între migrație și educație, locurilor de muncă vacante și necesarului de calificări în UE și Moldova, funcţionarea agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, raportarea și comunicarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc a dat aprecieri înalte suportului oferit de ILO experților naționali la elaborarea a şase standarde ocupaţionale pentru profesii muncitoreşti din sectoarele agriculturii şi construcţiilor și suportul pentru elaborarea Programului Naţional privind Sănătatea şi Securitatea la locul de muncă. Antonio Graziosi a informat că la moment ILO susține implementarea în Republica Moldova a unui proiect în domeniul diminuării economiei informale. Scopul acestuia constă în dezvoltarea capacităților Guvernului și partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor care vor contribui la formalizarea locurilor de muncă și vor îmbunătăți calitatea și productivitatea acestora. În 2015 urmează a fi efectuată evaluarea programelor implementate și demarat procesul participativ de elaborare a următorului program. Republica Moldova a devenit membru al Organizației Internaționale a Muncii (ILO) în 1992. Până în prezent, Moldova a ratificat 40 de Convenții, dintre care toate cele 8 Convenții Fundamentale și 4 Convenții de Guvernare. Ţara își respectă pe deplin obligaţiile de raportare, completând anual în jur de 10 rapoarte asupra Convențiilor ratificate.

via | www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.