30
06 2015
1119

Republica Moldova va intensifica cooperarea economică cu Tadjikistan

Cea de a II-a reuniune a Comisiei interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială și tehnico-științifică dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan, a avut loc astăzi, la Dușanbe. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Tudor Copaci, viceminstrul Economiei, iar partea tadjikă - de Kodir Kosim, președintele Comitetului de Stat pentru investiții și managementul proprietății publice al Republicii Tadjikistan. În cadrul ședinței au fost discutate subiecte de inters comun în domeniile agroalimentar, industrial, investițional și cel al susținerii întreprinderilor mici și mijlocii, în domeniul protecției sănătății și al mediului înconjurător, domeniul energetic, infrastructurii drumurilor, dezvoltării regionale, educației, științei, culturii, turismului și sportului. Părțile au convenit să intreprindă un șir de măsuri comune pentru a realiza acțiunile fixate în Protocolul ședinței și agreate în cadrul întîlnirilor bilaterale. Totodată, părțile și-au propus, în scurt timp, să elaboreze Programul Cooperării comercial economice dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan pentru anii 2015-2020. Ținem să menționăm că prima ședință a Comisiei interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială și tehnico-științifică dintre Republica Moldova și Republica Tadjikistan a avut loc la Chișinău, în anul 2004. Astfel, reluarea activității Comisiei interguvernamentale reprezintă o platformă oportună pentru avansarea și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale cu Tadjikistan. Următoarea ședință a Comisiei se va desfășura la Chișinău, data căreia va fi stabilită prin canalele diplomatice. Notă: Conform datelor statistice, volumul comerțului cu Republica Tadjikistan în anul 2014, fără a se ține cont de activitatea agenților economice din regiunea transnistreană, a constituit 1,99 mln. dolari SUA. Exporturile din Republica Moldova s-au cifrat la 1,98 mln. dolari SUA, iar importurile la 11 mii dolari SUA.

via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.