29
04 2021
636

Resursele minerale. Aspecte fiscale și contabile

Cum se calculează costurile de intrare a resurselor minerale? Care sunt criteriile de recunoaștere a resurselor minerale în Moldova, conform SNC „Imobilizări necorporale și corporale”? În ce constau particularitățile contabilității costurilor de explorare? Care este modul de constituire și contabilizare a cheltuielilor de recultivare a terenurilor? Cum se calculează costul resurselor minerale extrase?
 
Răspunsurile la aceste întrebări sunt oferite chiar în primul articol publicat în noua rubrica – „Resurse minerale” – lansată recent în revista „monitorul fiscal FISC.md” și destinată agenților economici ce practică exploatarea resurselor minerale.
 

Din articolul „Resursele minerale: noțiuni, recunoaștere, evaluare și contabilitatea explorării”, în baza unor exemple concrete, veți afla cum are loc evaluarea inițială și ulterioară a acestora, particularitățile evidenței  etc.

Totodată, în următoarea ediția a revistei „monitorul fiscal FISC.md” (iunie 2021), în această rubrică va fi publicată continuarea articolului, în care vom oferi detalii aferente contabilității costurilor de extracție a resurselor minerale.

 

Autorii se referă și la procesele tehnologice în funcție de tipul extracției resurselor minerale și tipul acestor resurse; evidența analitică a costurilor de extracție; amortizarea resurselor minerale; provizioane pentru costuri de lichidare a excavațiilor și refacerea (recultivarea) a terenului atribuit; taxele și impozitele prevăzute de legislație pentru folosirea resurselor minerale; contabilitatea costurilor de forare și explozie a masei miniere; contabilitatea amortizării resurselor minerale, mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale.

 

Totodată, recomandăm să examinați:

 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile în cazul extragerii materialelor din groapa de împrumut

 

Realizarea substanțelor mineralelor utile extrase și Notificarea privind inițierea activității de comerț

 

Артезианские скважины и налог на недвижимое имущество

 

О сборах за природные ресурсы, действующих с налогового периода 2021 года и Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN 21).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.