30
07 2021
705

Revista „monitorul fiscal FISC.md” nr 5 (68): ce oferim în noua ediție?

În luna august P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vine cu o nouă ediție a revistei în care punem la dispoziția specialiștilor din domeniul fiscal, contabil, finanțe, asigurări sociale, resurse umane, jurisprudență etc. articole utile și relevante.
 
În numărului 5 (68) a revistei ce va ieși în curând de sub tipar, propunem articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat de Marina Brihuneț, în care autorul descrie modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului; a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat; de ținere a evidenței cardurilor valorice; de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor; de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord, dispozitivelor specializate) etc.

 

În rubrica Practica fiscală sunt publicate următoarele articole:

 • „Особенности исчисления амортизации основных средств в налоговых целях”, autor Iuliana Țugulschi
 • „Gestionarea bateriilor, acumulatorilor și deșeurilor lor: aspecte fiscale și contabile”, autori Dorel Noroc și Natalia Tonu
 • „Regimul fiscal al tranzacției de convertire în capitalul social a împrumutului acordat de fondatorul nerezident”, elaborat de Corina Alexa și Iulia Melnic
 • „Impozitarea cetățenilor străini – rezidenți care obțin venituri din surse aflate în afara RM pentru activitatea lor desfășurată în RM”, autor Andrei Jizdan.

 

În rubrica Contabilitatea practică veți găsi articolele:

 • „Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Безнадежная дебиторская задолженность и оценочные резервы”, autori Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu
 • „Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii”, semnat de Lidia Foalea
 • „Продажа товаров со скидкой: правила отражения в бухгалтерском и налоговом учете”, scris de Natalia Zlatina
 • „Ajustări pentru deprecierea stocurilor: tratamentul contabil și fiscal”, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • „Perfecționarea planului de conturi specific activității Asociațiilor de economii și împrumut”, elaborat de Vasile Bucur și Valeriu Iașan

 

Nu lipsește nici rubrica Sectorul bugetar, în care este publicată o analiză amplă a particularităților contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare, oferită de Elena Taban.

 

În rubrica Sectorul extractiv aveți ocazia să aflați mai multe detalii despre contabilitatea lichidării excavațiilor și refacerii terenurilor din articolul semnat de Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc.

 

După cum v-am obișnuit, în rubrica Legislația muncii oferim comentariile ce țin de acest domeniu ale autorului nostru Olga Donciu. În această ediție sunt publicate trei articole:

 • „Правовая база выполнения поденщиком неквалифицированных работ”
 • „Legitimitatea perfectării contractului colectiv de muncă”
 • „Concedierea pentru o singură încălcare gravă a obligaţiilor de muncă”.

 

În Expert, rubrică în care publicăm opinia specialiștilor din diferite domenii, vă propunem următoarele tematici:

 • „Исключение внутригрупповых операций при составлении консолидированных финансовых отчетов: некоторые аспекты”, scris de Valentina Paladi
 • „Confirmarea stagiului de cotizare la stabilirea diferitelor prestații sociale”, autor Clara Sorocean
 • „ККО: сертификация и обмен данными между АИС «ЭМП»”, autori Dorel Noroc și Irina Reahovscaia
 • „Noi instrumente în vederea determinării valorii în vamă adoptate de OMC”, elaborat de Maria Bârcă
 • „Выписка налоговой накладной: практические аспекты”, autor Ludmila Lapițcaia
 • „PAM: achitarea primei cu reducere de 50% generează calcularea cotei procentuale din salariu”, elaborat de Victoria Belous.

 

Consultând rubrica Consultații juridice, veți afla despre obligația angajatorului de a prezenta salariatului informația despre plățile efectuate în favoarea acestuia, precum și despre comercializarea produselor social importante, din articolele la semnate de Valeria Nedelea. Tot în această rubrică autorul nostru, Marin Morcov, descrie procedura de restituire a amenzii penale de către SFS, efectuată în baza unui document executoriu.

 

În rubrica Microfon, Ludmila Agarcova ne propune articolul intitulat „Источники доходов государственных служащих и их декларирование”.

 

Încheiem ediția cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care sunt publicate articole ce vor fi un suport pentru Dvs. în implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare.

 

Astfel, la întrebările puse veți găsi răspunsuri semate de Ludmila Mițova ce țin de:

 • „Налог на недвижимость в случае не сданного в эксплуатацию жилого дома”
 • „Исчисление сбора за пользование автомобильными дорогами для грузопассажирских автомобилей”
 • „Последствия осуществления патентообладателем торговли без документов о происхождении товаров”
 • „Staţiile de alimentare cu combustibil și taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor”
 • „Asociația de coproprietari în condominiu și impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile aferente blocurilor locative”.

 

Daniela Gulea vă propune articolele:

 • „Gospodăria țărănească și repartizarea în avans a profitului înregistrat pentru anul de gestiune”
 • „Venitul sub formă de dobândă și scutirea personală”
 • „Impozitarea veniturilor obținute de către un rezident de la un nerezident”
 • „Regimul fiscal în cazul livrărilor scutite de TVA”.

 

Autorul Petru Griciuc ne-a oferit explicații asupra:

 • „Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independent”
 • „Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii”
 • „Întreprinderea rezidentă a RM procură imobil de la o persoana fizică nerezidentă: determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit”
 • „Persoana juridică are premiu în cadrul campaniei promoționale organizate de altă întreprindere. Regimul fiscal și modul de reflectare”.

 

Tot în această rubrică găsiți articole elaborate de Igor Lazari și Natalia Arhilei:

 • „НДС при изменении цены продажи амортизируемого основного средства по цене ниже балансовой”
 • „Порядок использования остатков типографских бланков накладных, а также серий и диапазонов номеров для их самостоятельной печати”
 • „Подтверждение права на возмещение суммы НДС по капитальным инвестициям”
 • „НДС при продаже оборудования с истекшим сроком полезного функционирования”.

 

Promitem și în viitor să răsplătim cu informație utilă fidelitatea și interesul cu care ne urmăriți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.