23
07 2020
712

Rezultatele activității ZEL în anul 2019

Ministerul Economiei și Infrastructurii a făcut public Raportul privind activitatea Zonelor Economice Libere  din Republica Moldova pentru anul 2019. Conform acestuia, la sfârșitul anului 2019 numărul angajaților în Zonele Economice Libere (ZEL) a înregistrat o creștere de 14,5% în cele 7 ZEL-uri, cu 34 subzone. Din numărul total de subzone, 15 au fost create în anul 2018 (ZAL „Expo-Business-Chişinău” – 1 subzonă, ZEL „Bălți” – 6 subzone, ZEL „Ungheni-Business” – 8 subzone). În 2019 nu au fost create zone și  subzone noi.
 
Numărul angajaților rezidenților ZEL-urilor la sfârșitul anului 2019 a constituit 18180 persoane, înregistrându-se o creștere față de anul precedent de 2297 persoane sau cu 14,5%. Valoarea totală a fondului de salarizare al rezidenților a constituit în anul 2019 circa 1483,3 mil. lei. Astfel, se atestă o creștere a fondului de salarizare cu 16,7% față de anul 2018. Salariul mediu al unui angajat din cadrul rezidenților în anul 2019 s-a majorat cu 0,7%  și a constituit 7560 lei/persoană.
 
Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul ZEL-urilor în anul 2019 a sporit cu 9,0% ($35,8 mil.), iar pe parcursul întregii activități a constituit $432,7 mil.
Valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în ZEL-uri în anul 2019 a constituit circa 11735,2 mil. lei, în care ponderea producției industriale a constituit 93,5%. Rezidenții zonelor libere au produs cablu electric izolat, cablaj electric industrial, articole din cablaj electric pentru autoturisme, placi ceramice, covoare, fire de lână, fir sintetic, mobilă, plasă din fibră de sticlă, vinuri, mezeluri etc.
 
Valoarea totală a venitului din vânzări externe în anul 2019 s-a majorat cu 17,9% în comparație cu anul precedent și a constituit 208,6 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.