19
03 2019
700

Rezultatele controalelor ANSA

În perioada 5 – 15 martie 2019, inspectorii Direcţiei unităţi de comerţ, alimentaţie publică şi protecţia consumatorilor în comun cu inspectorii din patru subdiviziuni teritoriale/municipale pentru siguranța alimentelor (mun. Chişinău, mun. Orhei, r-nul Anenii-Noi, r-nul Hânceşti) au efectuat controale la 12 unităţi comerciale, inclusiv stații PECO, privind respectarea legislaţiei în vigoare (în special art. 30, lit. l) din Legea 1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice). În urma controalelor efectuate s-a constatat că, în 11 unităţi din cele supuse verificărilor, au fost comercializate băuturi alcoolice după orele 22:00. De asemenea, au fost constatate şi alte încălcări:neeliberarea bonului de casă; • lipsa registrului de reclamaţii; • lipsa documentelor de provenienţă pentru produse alcoolice în incinta unităţii. În rezultat, au fost întocmite acte de constatare, procese-verbale de control cu prescripţii şi de contravenţie. Încălcările depistate în urma controalelor cad sub incidența prevederilor Codului Contravențional al RM, cu aplicarea sancțiunilor sub formă de amendă de la 18 până la 300 de unități convenționale (900-15000 lei). Încălcările depistate au fost remise organelor competente (Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, Ministerul Afacerilor Interne) pentru examinare şi luarea deciziilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.