03
04 2014
1773

Rezultatele aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat anunță că pe moment sunt supuse verificărilor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului 33 de persoane fizice, din care pe parcursul trimestrului I al anului curent au fost finisate 7 controale fiscale. Inițial a fost efectuată analiza situației fiscale, care constă în: a) compararea veniturilor declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit cu fluxurile mijloacelor băneşti, precum şi cu valoarea creşterii/descreşterii valorii proprietăţii şi a cheltuielilor personale efectuate; b) evaluarea riscului de nedeclarare, care reprezintă diferenţa dintre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte situaţia fiscală; c) stabilirea diferenţei semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit. Diferenţă este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscal şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţa mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de până la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat. Analiza efectuată a derivat cu inițierea verificării fiscale prealabile la 33 persoane fizice. Această listă conține și persoanele, care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv, deoarece conform art. 22613 alin. (14) din Codul fiscal,elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane. În rezultatul celor 7 controale fiscale efectuate s-au calculat suplimentar la buget 9590 mii lei, inclusiv plăți de bază 4747 mii lei. Concomitent, la determinarea venitului impozabil estimat s-a ţinut cont de mijloacele băneşti declarate conform art. 2267 din Codul fiscal, prin Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012. Disponibilul de mijloace bănești declarat, conform art.2267 alin. (3), se consideră neimpozabil şi se ia în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012. Astfel, disponibilul de mijloace bănești total, care a fost declarat de persoanele fizice verificate și, respectiv, valoarea diminuării venitului impozabil estimat în procesul efectuării acestor 7 controale fiscale, constituie 20322,4 mii lei. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că conformarea voluntară este mai ieftină decât eschivarea de la plata obligațiunilor fiscale!

via fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.