Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe venit


Articolul 12. Noţiuni
4)Venit impozabil – venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
41) Venit estimat – venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale, inclusiv ca urmare a instituirii posturilor fiscale.
5) Venit din investiţii – venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md

27
07 2021
1017

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate:
  • a operațiunilor de procurare a combustibilului;
  • a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat;
  • de ținere a evidenței cardurilor valorice;
  • de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor;
  • de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord, dispozitivelor specializate) etc.
sunt doar unele aspecte reflectate în articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat cu știință de cauză de către autorul nostru, Marina Brihuneț, publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal. FISC.md”.


Detalii

19
07 2021
600

Impozitarea dividendelor peste cota de participație în capitalul social repartizate asociaților – salariați ai societății respective

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. Noțiunea de dividend este reglementată în art.12 pct.4) din CF1.   
 
Astfel, veniturile obținute de către asociați peste cota de participație depusă în capitalul social nu cad sub incidența noțiunii de „dividend” și nu poate fi aplicat tratamentul fiscal aferent dividendelor.
15
07 2021
108

«Большая Двадцатка» меняет международное налогообложение

На встрече в Венеции 9-10 июля текущего года финансовые лидеры стран G20 объявили о достижении соглашения по реформированию системы международного налогообложения, предполагающего, и введение налога для международных групп компаний. Так, были согласованы два главных принципа, на основе которых устанавливается взаимосвязь между распределением прибыли и экономической сущностью присутствия в том или ином регионе. С учетом этого будет определяться минимальная ставка налогообложения международных групп компаний.
 
Пока что это предварительный вариант договоренностей, которые в окончательном варианте
Detalii
12
07 2021
123

Как обеспечить работу соглашения о глобальном налоге по-честному

НЬЮ-ЙОРК/НОТТИНГЕМСоглашение 131 страны, заключенное 1 июля и направленное на установление глобального минимального порога налоговой ставки не менее 15% для транснациональных корпораций (ТНК) и перераспределение прав на налогообложение – это шаг вперед. Но сделка в ее нынешнем виде представляет собой еще одну упущенную возможность добиться справедливых результатов для развивающихся стран.
 
Хорошо, что многосторонние усилия по реформированию глобального налогообложения снова получили поддержку.
Detalii
08
07 2021
905

Avocații, birourile acestora și avocații stagiari: transparența fiscală

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face, prin intermediul biroului asociat de avocați, de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu, prevede noua redacție a art.31 alin (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021. Modificările au fost aprobare prin Legea nr. 67/2021.
 
Amintim, conform art. 29 alin. (1) din, profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:


Detalii

07
07 2021
306

Evitarea dublei impuneri. Convenții și Tratate

Aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile, prevede Codul fiscal al RM. Până în momentul de față Republica Moldova are semnate și aplică 50 de Convenții și Tratate pentru evitarea dublei impuneri.
 


Detalii

01
07 2021
251

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice în anul 2020 a sporit cu 330 mil. lei

Persoanele fizice au depus pentru perioada anului precedent 176092 declarații (CET18), în creștere cu peste 13 mii față de numărul declarațiilor pentru anul 2019, conform Raportului  publicat de Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilii  au preferat modalitatea declarației rapide/precompletate, pentru care au optat 133886 cetățeni. Totodată, pe suport de hârtie au fost prezentate 21664 formulare, iar prin intermediul SIA Declarație electronică – 20542.
 
Veniturile obținute de persoanele fizice în anul 2020 reprezintă 71,59 mld. lei și, cu toate că a fost an pandemic, acestea sunt în creștere cu 2,16 mld. lei comparativ cu anul 2019.
Detalii
30
06 2021
200

Impozitul pe venit achitat de întreprinzători în anul 2020 constituie 3,76 mld. lei

Persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător au prezentat pentru anul precedent 102140 declarații cu privire la impozitul pe venit, cu 2940 mai multe decât în anul 2019. După modalitatea de perfectare, cele mai multe (57530 declarații) constituie cele electronice, pe suport de hârtie au fost prezentate 42529 declarații, iar 2081 de contribuabili au preferat să prezinte declarația rapidă, se constată în Raportul publicat de Serviciul Fiscal de Stat.
 
Persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător au declarat pentru anul 2020 venituri în valoare de 397,5 mld. lei, cu 35,8 mld. lei mai puțin față de anul 2019. Cheltuielile declarate de aceștia constituie 371,8 mld. lei sau cu 28,8 mld. lei mai puțin decât în anul precedent.


Detalii