Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe venit


Articolul 12. Noţiuni
4)Venit impozabil – venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
41) Venit estimat – venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale, inclusiv ca urmare a instituirii posturilor fiscale.
5) Venit din investiţii – venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md

29
03 2017
1055

Новая форма декларации о подоходном налоге для хозяйствующих субъектов (VEN)

В 2018 году хозяйствующие субъекты будут заполнять новую форму декларации о подоходном налоге за 2017-й налоговый год. Проект новой типовой формы декларации VEN, которая заменит действующую форму декларации VEN12, а также детальное описание методов ее заполнения вынесла на публичные консультации Государственная налоговая служба.
Detalii
27
03 2017
959

Представление налогоплательщиками Деклараций о подоходном налоге/уплата подоходного налога за 2016 год

Напоминаем, что в этом году Декларацию о подоходном налоге юридического лица можно представить до 27 марта включительно.
Detalii
24
03 2017
102

2. (29.5.5) Dacă organizaţia necomercială este scutită de plata impozitului pe venit, aceasta are obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.511–513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
23
03 2017
2594

Prezentarea Declarațiilor / Dărilor de seamă privind impozitul pe venit / Achitarea impozitului pe venit pentru anul 2016 de către contribuabili

Până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea Declarației pe venit a persoanelor juridice (forma VEN12) a rămas mai puțin de o săptămână. Reiterăm, că în acest an Declarația pe venit a persoanelor juridice poate fi prezentată până pe data de 27 martie, inclusiv.
Detalii