Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozitul pe venit


Articolul 12. Noţiuni
4)Venit impozabil – venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
41) Venit estimat – venit apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale, inclusiv ca urmare a instituirii posturilor fiscale.
5) Venit din investiţii – venit obţinut din investiţiile de capital şi din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md

08
08 2022
163

Reținerea impozitului pe venit la sursă din plata în rate acordată nerezidenților

O întreprindere rezidentă de construcție a procurat un teren ce constituie proprietate comună a doi nerezidenți – soț și soție, cu scopul de a construi un bloc locativ. Cum urmează a fi efectuată reținerea impozitului pe venit din plățile acordate nerezidenților, luând în considerare că înstrăinarea a avut loc în baza contractului de vânzare-cumpărare ce prevede că plata mijloacelor bănești urmează a fi efectuată în rate fixe pe parcursul a 2 ani consecutiv?

Detalii
03
08 2022
324

Regimul fiscal al plăților la lichidarea entității

Conform art.230 alin.(1) și alin.(6) din Codul civil (CC), în termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor, lichidatorul este obligat să întocmească bilanţul provizoriu de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor inventariate, inclusiv creanţele înaintate şi validate de lichidator, precum şi cele nerecunoscute de lichidator şi/sau care se află pe rol în instanţa de judecată.

 

Lichidatorul, după executarea tuturor creanţelor creditorilor, întocmeşte bilanţul definitiv de lichidare şi, odată cu proiectul
Detalii

02
08 2022
242

Entitatea acordă burse private pentru studii în străinătate. Regimul fiscal

Care va fi regimul fiscal aplicat cheltuielilor suportate de entitate pentru acordarea burselor private pentru studiile în străinătate?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (21) din Codul fiscal (CF) se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern.

 

 În acest sens, potrivit pct. 68 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe
Detalii

02
08 2022
285

Activitatea independentă în comerţ în cazul realizării cafelei și ceaiului

Este în drept persoana fizică care vinde ceai și cafea să desfășoare activitate independentă?

 

 Conform art.5 pct. 361) din Codul fiscal (CF) activităţi independente  reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.


Detalii

29
07 2022
228

Locațiunea bunurilor imobile prin intermediul Booking și Airbnb necesită achitarea impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în locațiune proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute din această activitate.
 
Prevederile Codului fiscal stabilesc că, contribuabilii menționați supra sunt obligați să depună la SFS o Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2),  în termen de 7 zile de la transmiterea în folosință/posesie a proprietății imobiliare. Declarația-Cerere poate fi descărcată aici.


Detalii

28
07 2022
1510

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice locatori a sporit cu 20%

În primele 6 luni ale anului 2022, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 18,9 mil. lei, în creștere cu 20,1% față de perioada similară a anului precedent, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3048 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
 
25
07 2022
200

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni
Detalii
19
07 2022
356

Прирост капитала: налоговые обязательства физического лица, обладающего двойным гражданством

Физическое лицо, обладающее двойным гражданством (Республики Молдова и Украины), произвело отчуждение принадлежащего ему недвижимого имущества на территории РМ. При определении налогового обязательства будет ли он вправе воспользоваться личным освобождением?
 
В соответствии со ст. 33 Налогового кодекса, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент), имеющий годовой налогооблагаемый доход менее 360000 леев, исключая доходы, предусмотренные ст. 901 НК, имеет право на личное освобождение в размере1,
Detalii
19
07 2022
176

APP: profitul net al entităților cu cota de participare a statului

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și a întreprinderilor de stat.
 
Opiniile persoanelor interesate pot fi expediate până pe data de 28 iulie 2022 în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Paierele Mihaela (consultant principal al Secției acte normative al Direcției contencios și control al legalității), număr telefon 022 222-350 / Email : mihaela.paierele@app.gov.md.


Detalii

15
07 2022
1015

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Detalii