25
06 2015
1761

Riscurile de corupție, în atenția unităților de control intern ale instituțiilor din sectorul public

Riscurile de corupție urmează a fi integrate în standardul ”Managementul riscurilor”, potrivit proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la reaprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public(SNCI), propus pentru consultări publice. De asemenea, în SNCI ”Managementul riscurilor” vor fi integrate unele aspecte mai specifice privind funcţiile sensibile – posturi supuse unor riscuri mai mari de fraudă corupţie. Se are în vedere, existenţa unei politici privind funcţiile sensibile şi rotaţia personalului ce ocupă aceste posturi. Totodată, se prevede excluderea referinţelor la cadrul normativ relevant fiecărui SNCI, deoarece acesta este în continuă schimbare şi cuprinde o listă mult prea mare de acte normative şi legislative, care se referă la sistemul Managementului financiar şi control. Urmează să fie exclus SNCI „Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri şi oportunităţi”, integrând prevederile acestuia în SNCI„Managementul riscurilor”. Prevederile Standardelor naţionale de control intern în sectorul public sunt aplicabile tuturor entităţilor din sectorul public, care gestionează mijloacele bugetului public naţional. SNCI se aplică la implementarea sistemului Managementul Financiar și control, oferind un cadru relevant pentru dezvoltarea acestuia, stabilind domeniile principale, care necesită anumite acţiuni de perfecţionare. În baza acestora a fost pus conceptul european de Control financiar public intern, alte practici internaționale relevante. În prezent au fost elaborate și se aplică SNCI în număr de 17. Acestea se referă la mediul intern în instituțiilor publice, inclusiv etica și integritatea personalului, angajamentul faţă de competenţă,abordarea și stilul de operare al conducerii., alte aspecte. Alte SNCI vizează Managementul performanţelor şi al riscurilor, activitățile de control intern, informarea ți comunicarea, monitorizarea și evaluarea activității instituțiilor din sectorul public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.