02
11 2021
193

S.A. „Moldovagaz” va cesiona fluxurile băneşti în favoarea S.A. „Energocom”, până la onorarea deplină a obligațiilor

S.A. „Moldovagaz” va achita S.A. „Energocom” costul gazelor naturale procurate de la S.A. „Energocom” în luna octombrie 2021 - până la data de 20 noiembrie 2021, iar costul gazelor naturale procurate de la S.A. „Energocom” în luna noiembrie 2021 - până la data de 20 decembrie 2021. în acest scop, S.A. „Energocom” va semna cu S.A. „Moldovagaz” un contract de cesionare a fluxurilor băneşti în favoarea S.A. „Energocom”, până la onorarea deplină a obligaţiilor S.A. „Moldovagaz” faţă de S.A. „Energocom”. Contractul de cesionare a fluxurilor băneşti este parte integrantă a Contractului-cadru şi a Acordului adiţional la Contractul-cadru.

 

Ieri, 1 noiembrie 2021, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a publicat Dispoziția nr. 3 din 30 octombrie 2021. Potrivit acesteia, S.A. „Energocom” și S.A. „Moldovagaz” vor semna obligatoriu, în ziua adoptării  Dispoziției, un Acord adițional la Contractul-cadru din 15 octombrie 2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe perioada lunilor octombrie-noiembrie ale anului 2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia, la necesitate. Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” de la S.A. „Energocom” va acoperi, pe lângă prețul de procurare, cheltuielile operaționale, taxele și impozitele, și nu va include profitul.

 

Totodată, documentul stabilește că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va aviza, în termen de 1 zi, Contractul-cadru din 15 octombrie 2021 și Acordul adițional la Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale dintre S.A. „Energocom” și S.A. „Moldovagaz”, perfectat conform prevederilor pct.1 al Dispoziției nr.3 și prezentat Agenției de către S.A. „Moldovagaz”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.