28
07 2014
1262

Salarii neconforme şi organigramă incorectă la Direcţia Sănătate a municipiului Chişinău

Auditul realizat de Curtea de Conturi la Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău a scos la iveală mai multe nereguli. Potrivit raportului, s-a constatat că au fost stabilite salarii neconforme la mai mulţi angajaţi, iar organigrama nu corespunde realităţii. Auditul mai relevă unele carenţe în procesul de executare a lucrărilor de reparație capitală, achitare și recepție finală a acestora. Astfel, cheltuielile privind retribuirea muncii au constituit 800.000 de lei în anul 2013. În urma verificării corectitudinii acordării salariilor de funcție și adaosurilor la salariu pe un eșantion de şapte angajați au fost stabilite unele deficiențe, determinate de nereglementarea modului de acordare a unor suplimente la salariu și documentarea necorespunzătoare a unor acțiuni, ceea ce a dus la efectuarea plăților salariale neconforme în mărime totală de 49,7 mii lei. Referitor la gestionarea și evidența patrimoniului public se relevă că, procesul dat a fost afectat de lipsa proceselor de control intern, ceea ce a dus la admiterea unor abateri și iregularități la inventarierea acestuia și la efectuarea reparațiilor capitale. De asemenea, a fost constatată gestionarea de către Direcția Sănătății a 3 imobile în valoare de 2,5 mil. lei, entitatea neavînd înregistrat dreptului patrimonial asupra lor. În ceea ce priveşte aspectele instituționale, în raportul Curţii de Conturi se menționează că, până la 18 iunie 2013, Direcția Sănătății a fost condusă de un șef al Direcției, iar din 19 iunie 2013, Direcția a fost condusă de un șef interimar numit în baza dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău. Potrivit auditului, Direcția Sănătății până în prezent activează în baza organigramei din anul 2004, care nu reflectă situația reală și atestă neimplementarea recomandării înaintate de auditul precedent al Curții de Conturi privind revizuirea acesteia. Auditul a mai constatat unele carenţe în procesul de executare a lucrărilor de reparație capitală, achitare și recepție finală a acestora. Cheltuielile aferente contractării lucrărilor de reparație capitală a edificiilor IMSP municipale, a utilajului medical pentru dotarea acestora și a serviciilor de sănătate au fost semnificative și au constituit 34,1 mil. lei, ceea ce reprezintă circa 91% din mijloacele alocate (37,6 mil. lei). Auditul a verificat conformitatea utilizării mijloacelor financiare pentru reparațiile capitale ale 6 IMSP municipale în valoare de 11,5 mil. lei, sau circa 72% din cheltuielile respective, și a constatat nerespectarea de către grupul de lucru pentru achiziții a Direcției Sănătății a prevederilor legal-normative la organizarea licitațiilor publice. Direcția Sănătății este instituție publică cu statut de persoană juridică, care, fiind subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău, se ocupă de menţinerea şi ameliorarea nivelului sănătăţii publice în municipiul Chișinău. Direcția Sănătății coordonează activitatea a 31 de Instituții Medico-Sanitare Publice (IMSP) municipale și a 5 instituții medico-sanitare private, acordînd ajutor metodic la 440 de Instituții Medico-Sanitare private care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Chișinău.

Via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.