11
11 2015
1223

Salariul minim ar putea deveni pîrghie eficientă de protecție a persoanelor cu venituri mici

Cu începere din 2016, salariul minim pe țară va fi stabilit în funcție de salariul mediu lunar pe economia națională, realizat în anul precedent celui de gestiune. Cuantumul salariului minim urmează a fi reexaminat anual, la 1 mai, și stabilit în anul 2016 – în cuantum de 25%, în 2017 – în cuantum de 30%, în 2018 – în cuantum de 35%, iar cu începere din 2019 – în cuantum de 40% din salariul mediu lunar pe economie, conform unui proiect de decizie propus pentru consultări publice de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În prezent, stabilirea salariului minim în Republica Moldova este reglementată prin Legea din 28 decembrie 2000. Conform acesteia, cuantumul salariului minim se determină în funcție de condițiile economice concrete și de nivelul salariului mediu pe economia națională, precum și de nivelul prognozat al ratei inflației. După punerea în aplicare a legii nominalizate, pentru perioade de timp lungi, cuantumul salariului minim pe țară a fost menținut la același nivel, iar la stabilirea lui nu s-a ținut cont de evoluția prețurilor de consum, puterea de cumpărare a oamenilor și alți indicatori. Punerea în vigoare a modului propus de stabilire a salariului minim va permite de a transforma acest indicator într-un instrument real de protecție a salariaților cu retribuție mică prin aducerea lui, într-o perioadă relativ scurtă de timp, pînă la nivelul minimului de existență. Majorarea graduală a salariului minim va asigura o creștere a salariilor angajaților remunerați conform Rețelei tarifare unice (peste 110 mii de persoane) și altor categorii de angajați (circa 2 mii), care se estimează la 15% în anul 2016, 32% în 2017, 26% în 2018 și 24% în 2019. Ulterior, salariile se vor majora pe măsura creșterii salariului mediu pe economie (cu 7-10% anual). Necesarul de mijloace bugetare în calcul lunar se estimează la circa 65 mil. lei în 2016, 159 mil. lei în 2017, 172 mil. lei în 2018 și 198 mil. lei în 2019. Cu începere din 2018, urmează a fi recalculate și salariile lunare ale funcționarilor publici și personalului de deservire tehnică. Cheltuielile de personal în anul 2017 ar putea fi reduse cu 59 mil. lei în calcul lunar, în cazul implementării unui sistem de salarizare pentru angajații salarizați conform Rețelei tarifare unice, care va îngloba în salariile de funcție majoritatea sporurilor, adaosurilor și premiilor. În diverse țări salariul minim este reglementat de către stat sau determinat prin negocieri colective. Recomandarea Uniunii Europene, adresată țărilor-membre, cît și celor din apropiata Vecinătate, care se confruntă cu problema sărăciei, este de a spori salariul minim pînă la nivel de 60 la sută din salariu mediu pe economie. În RM cuantumul salariului minim constituie, în prezent, 900 lei. Salariu mediu pe economie a fost în luna august 2015 de circa 4 666 lei. Salariul mediu anual pe economie în 2014 s-a cifrat la 4 172 lei, potrivit Biroului Național de Statistică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.