12
12 2018
561

SARD: rezultatele obținute în Găgăuzia

În UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, cu asistența UE, a fost reconstruit cel puțin un obiect de infrastructură socială în fiecare dintre cele 40 de localități. De asemenea, au fost lansate sau dezvoltate 63 de întreprinderi mici și mijlocii, creându-se peste 180 de locuri de muncă. Totodată, în regiune au fost create șapte servicii intercomunitare de gestionare a deșeurilor și au fost realizate 105 proiecte de dezvoltare rurală, prin intermediul inițiativei europene LEADER. Sunt doar câteva dintre rezultatele obținute de programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia" (SARD), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Rezultatele au fost prezentate la Comrat, în cadrul evenimentului de încheiere a activității de trei ani a programului SARD. Ajutorul în valoare de 6,5 mil. euro acordat de Uniunea Europeană pentru UTA Găgăuzia și raionului Taraclia în perioada 2016-2018 a contribuit la dezvoltarea micului business, reabilitarea infrastructurii sociale, consolidarea capacităților autorităților locale și mobilizarea comunităților din regiune. Programul SARD este o inițiativă emblematică și strategică, implementată în strânsă colaborare cu autoritățile naționale, regionale și locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia. Construirea unor societăţi echitabile și prospere necesită mult timp, iar PNUD este gata să susţină în continuare toate părţile interesate de la nivel național, regional și local în eforturile lor de a îndeplini aspiraţiile oamenilor din Moldova, de a avansa priorităţile naționale și de a realiza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, a declarat Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova, la evenimentul de încheiere a activității programului SARD. În cadrul programului SARD, 40 de localități din regiune au decis prin consultări publice ce problemă comunitară vor soluționa cu sprijinul Uniunii Europene. Unele sate au obținut acces la surse sigure de apă și la sisteme de canalizare, altele și-au iluminat străzile, iar în restul localităților au fost reabilitate grădinițe, școli, case de cultură, drumuri locale. Satele și-au unit eforturile pentru ca împreună să scape de gunoi și au dezvoltat 7 servicii intercomunitare de gestionare a deșeurilor. Autoritățile publice locale au beneficiat de asistență pentru consolidarea capacităților și pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-economică a localităților lor. Cu asistența Uniunii Europene, în cadrul programului SARD, 63 de antreprenori au lansat sau au dezvoltat afaceri, generând până acum peste 180 de locuri de muncă, iar pe piața locală au apărut noi servicii și produse de calitate. Au fost create 2 asociații de afaceri și li s-a acordat sprijin pentru dezvoltare: Asociația oamenilor de afaceri din Găgăuzia – NEXT și Asociația de Business din Taraclia. Peste 300 de persoane din UTA Găgăuzia au beneficiat, în cadrul Centrului Syslab din Comrat, de asistență calificată pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri sau pentru a-și găsi un loc de muncă decent. În premieră pentru Republica Moldova, în Găgăuzia și raionul Taraclia a fost realizată inițiativa europeană de dezvoltare rurală LEADER. Prin această inițiativă programul SARD și-a propus să mobilizeze sectorul privat, cel public și societatea civilă din mediul rural ca să lucreze împreună. Drept urmare, toate părțile interesate din 44 de localități din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia și localitățile învecinate au fost mobilizate în 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), care au beneficiat de sprijinul necesar pentru a-și elabora propriile strategii de dezvoltare și proiecte menite să contribuie la dezvoltarea localităților rurale prin valorificarea resurselor proprii și prin accesarea fondurilor UE sau altor parteneri de dezvoltare. Astfel, cele mai fezabile 105 proiecte ale GAL-urilor au fost implementate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul programului SARD LEADER și contribuie la modernizarea serviciilor publice, protecția patrimoniului cultural, dezvoltarea afacerilor locale și a turismului rural. Experiența acumulată în cadrul programului SARD va fi utilă pentru extinderea acestei inițiative pe tot teritoriul Republicii Moldova.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.