22
12 2015
837

Ședinţa Consiliului Consultativ pe lângă Serviciului Vamal

Membrii Consiliului consultativ pe lângă Serviciului Vamal, s-au întrunit într-o şedinţă ordinară de lucru. În cadrul ședinței au fost prezentate principalele realizări pe parcursul anului 2015 şi priorităţile pentru anul 2016 a Serviciului Vamal în domeniul facilitării comerţului. Mai mult, toate acestea au fost discutate și analizate cu toți cei prezenți. Printre cele mai importante realizări prezentate și discutate au fost tematicile: Agent economic autorizat(AEO), Declararea electronică, Noul concept privind organizarea activităţii posturilor vamale interne, Reducerea numărului de acte obligatorii în procesul de vămuire, Simplificarea procedurii de certificare a originii, Implementarea culoarului albastru de vămuire și Diminuarea ponderii culoarului roşu de vămuire . Unul din subiectele discutate în cadrul ședinței s-a axat pe eficientizarea colaborării cu brokerii vamali în vederea respectării cadrului normativ în vigoare, prin excluderea încălcărilor frecvente în procesul de vămuire. Ca rezultat a unei analize efectuate de către specialiștii în domeniu din cadrul Serviciului Vamal asupra cazurilor de depunere a declaraţiilor vamale în detaliu cu date incorecte, s-a stabilit faptul că, pentru perioada anului 2015, reprezentanţii brokerilor vamali au comis încălcări frecvente la capitolul corectitudinea întocmirii şi completării declaraţiilor vamale. În acest sens, a fost atrasă o atenție sporită asupra faptului că numărul declaraţiilor vamale depuse cu încălcări este în creştere, aceasta generând eforturi adiţionale pentru introducerea corecţiilor în sistemele informaţionale vamale. Directorul General al Serviciului Vamal a menționat, că în acest an, membrii Consiliului Consultativ au fost foarte activi, înaintînd mai multe propuneri constructive pentru simplificarea si modernizarea procedurilor vamale, şi totodată s-au implicat activ în organizarea evenimentelor de informare şi instruire, care în final au contribuit la informarea agenţilor economici şi promovarea noilor proceduri simplificate şi electronice. Totodată, dl Balițchi a completat, că unul din obiectivele prioritare pentru anul 2016 pentru Serviciul Vamal va fi modernizarea sistemului informaţional „Asycuda World". Reprezentanții mediului de afacere au fost familiarizați cu perspectiva de automatizare şi trecere la o declarare 100% electronică, în vederea facilitării la maxim a comerţului internaţional. La finalul ședinței, Tudor Balițchi a reiterat, că Serviciul Vamal va continua implementarea celor mai bune practici în domeniul administrării vamale în concordanţă cu angajamentele asumate în conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE, DCFTA precum şi priorităţilor Guvernamentale trasate în principalele documente de politici naţionale, în special Strategia Naţională de Management Integrat a Frontierei de Stat. Notă: Implicarea cît mai activă a oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor a devenit o condiţie indispensabilă pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării comerţului exterior. În acest context, este esenţial ca asociaţiile de transportatori, expeditori, brokeri vamali şi alţi antreprenori să devină parteneri mai profesionişti şi mai responsabili ai Serviciului Vamal. Din această perspectivă, Consiliul Consultativ oferă o oportunitate concretă de abordare în ansamblu a legislaţiei şi procedurilor vamale, dar totodată va permite identificarea unui set de măsuri complexe în vederea perfecţionării cadrului legislativ corespunzător standardelor internaţionale.

via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.