16
04 2019
471

Serviciile IT prestate de CTIF sunt prezente și în raioanele republicii

În primele trei luni ale anului curent, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a încheiat contracte de prestare a serviciilor IT cu peste 1,1 mii de autorități și instituții bugetare din raioanele republicii. Aceste servicii sunt acordate de către reprezentanții CTIF în teritoriu, care oferă, totodată, consultanță și suport tehnic utilizatorilor Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) al Ministerului Finanțelor din toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării. Majoritatea numărului contractelor de prestare a serviciilor IT încheiate de reprezentanții CTIF în teritoriu vizează executarea lucrărilor de deservire tehnică a rețelelor de calculatoare și echipamentelor de rețea, a stațiilor de lucru și serverelor deținute de Direcțiile raionale de finanțe, primării, instituții de învățământ și alte instituții publice din raioanele republicii. Restul contractelor prevăd lucrări de implementare și de mentenanță a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP), administrat de CTIF și utilizat în 573 de autorități și instituții publice din 34 de raioane ale țării. Iurie Petcu, șef al Direcției prestări servicii în teritoriu din cadrul CTIF, a relatat că, în perioada de referință, cei 32 de reprezentanți ai CTIF în raioane au oferit beneficiarilor SIIECAP pe platforma 1C peste 3,5 mii de consultații privind utilizarea funcționalităților acestui sistem. Sursa citată a mai arătat că reprezentanții CTIF au acordat autorităților și instituțiilor bugetare din raioanele republicii suportul consultativ și tehnic necesar pentru utilizarea conformă a celor patru module ale SIGFP al Ministerului Finanțelor. La finalul primului trimestru, modulele SIGFP erau utilizate de circa de 10 mii de utilizatori (conducători, contabili și economiști din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare). În același trimestru, la modulele SIGFP au fost conectați 650 de utilizatori noi. Reprezentanții CTIF în teritoriu acordă suportul consultativ și tehnic necesar utilizatorilor modulelor SIGFP la telefon sau prin poșta electronică. Tot ei execută lucrările prevăzute în contractele încheiate de CTIF cu autoritățile și instituțiile publice din teritoriu la locurile de muncă ale clienților, fie în municipii, fie în centre raionale sau localități rurale. Persoanele care au nevoie de suport tehnic din partea reprezentanților CTIF în teritoriu pot găsi numele și datele lor de contact pe pagina web oficială a CTIF.


via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.