02
04 2014
2409

Serviciul electronic Contul curent al plătitorului de contribuţii la BASS

Începînd cu luna decembrie 2012 Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat a pus la dispoziţia plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat serviciul electronic de acces în regim on-line la contul curent al plătitorului de contribuţii la BASS. Prin intermediul serviciului menţionat plătitorii contribuţiilor la BASS au posibilitatea să vizualizeze în regim on-line informaţia despre contribuţiile de asigurări sociale declarate şi achitate, precum şi despre sumele restante şi majorările de întîrziere calculate de Casa Naţională de Asigurări Sociale în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale. Serviciul în cauză se acordă gratuit prin intermediul sistemului informaţional „ACCES CPAS”, care poate fi accesat de pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md) urmînd link-ul „Acces la contul curent al asiguratului ACCES CPAS”. De acces la vizualizarea contului curent pot beneficia conducătorii şi / sau contabilii-şefi ai plătitorilor contribuţiilor la BASS. Autorizarea în sistemului informaţional „ACCES CPAS” se efectuează prin intermediul codului de utilizator (login) şi codului (parolei) de acces atribuite de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Stat persoanei asigurate (conducătorului şi / sau contabilului-şef). Pentru a beneficia de serviciul electronic de acces în regim on-line la contul curent al plătitorului la BASS: -Conducătorii şi / sau contabilii-şefi ai plătitorilor de contribuţii la BASS, care dispun de acces la Sistemul Informaţional „ACCES WEB” pentru accesarea contului curent al persoanei asigurate, vor depune Cererea, conform modelului prezentat în anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în Sistemul Informaţional ACCES CPAS aprobat prin ordinul Preşedintelui CNAS nr.640-A din 28.12.2010 la structura teritorială CNAS, unde sînt înregistraţi ca plătitori la BASS; -Conducătorii şi / sau contabilii-şefi ai plătitorilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat care nu dispun de acces la Sistemul Informaţional „ACCES CPAS” se vor înregistra ca utilizatori ai sistemului menţionat, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la înregistrarea utilizatorilor în Sistemul Informaţional ACCES CPAS aprobat prin ordinul Preşedintelui CNAS nr.640-A din 28.12.2010, pentru accesarea contului curent al persoanei asigurate şi se vor autoriza pentru accesarea contului curent al plătitorului la BASS conform punctului 1. Conducătorii şi / sau contabilii-şefi, care vor solicita acces în conformitate cu punctul 1, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, vor primi accesul la contul curent al plătitorului de contribuţii la BASS şi, respectiv, vor primi mesajul de informare la adresa electronică specificată în cerere. Conducătorii şi / sau contabilii-şefi, care vor solicita acces în conformitate cu punctul 2, după ridicarea de la structură teritorială a CNAS a codului utilizatorului (login) şi codului (parola) de acces de autentificare în Sistemul Informaţional ACCES CPAS, vor dispune de acces la contul curent al persoanei asigurate şi contului curent al plătitorului de contribuţii la BASS. Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în Sistemul Informaţional ACCES CPAS aprobat prin ordinul Preşedintelui CNAS nr.640-A din 28.12.2010 poare fi accesat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md) urmînd link-ul „Documente interne”.

via http://cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.