Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

19
01 2018
977

О порядке и сроках представления отчетов по взносам ОМС

С 2018 г. изменен порядок и сроки представления отчетов по средствам фонда обязательного медицинского страхования. Хотелось бы знать, каков этот порядок и где опубликован новый отчет по данным средствам?
Detalii
19
01 2018
150

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2017

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17820,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederile anuale (17663,6 mil. lei) la nivel de 100,9%.
Detalii
18
01 2018
293

Пенсии в Молдове

Средний размер пенсии в Молдове на 1 января 2018 г. составил 1527 леев.
Как сообщили в Национальной кассе соцстрахования, всего пенсии получают более 716 тыс. человек.
Detalii
16
01 2018
320

О неисчислении взносов ОГСС и ОМС из выплат взамен суточных

Недавно обратили внимание на то, что в Законе о бюджете государственного социального страхования не установлено, что не должны начисляться взносы обязательного государственного социального страхования на выплаты взамен суточных. Означает ли это, что на эти выплаты должны исчисляться указанные взносы? Изменилось ли что-либо по обязательному медицинскому страхованию?
Detalii
12
01 2018
576

О неисчислении до 01.01.2018 г. вносов ОГСС и ОМС от сумм, выплачиваемых по договорам о добровольном страховании

На основании договора о добровольном страховании, заключенного со страховой компанией, работодатель ежемесячно выплачивает страховой компании взносы для добровольного страхования своих работников от несчастных случаев.
Detalii
09
01 2018
170

5. (29.1.9.5) Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul capitalului de rezervă?

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.
Detalii
09
01 2018
827

Transferurile din bugetul de stat la FAOAM. Formulă nouă

Suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală va constitui suma transferară în anul precedent, indexată cu indicele preţurilor de consum pentru anul care s-a încheiat.
Detalii
04
01 2018
108

Acumulările în fondurile AOAM, în creştere în 2017

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în anul 2017, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de aproape 6 miliarde 257 milioane de lei, la nivel de 100,4% faţă de suma planificată. Acumulările respective au fost în creştere cu 8,5% mai mult faţă de 2016.
Detalii