Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

20
09 2017
0

Veniturile CNAS au depăşit cheltuielile cu 150 mil.lei

În bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 8 luni ale anului curent au fost acumulate venituri în sumă de 11806,3 mil. lei, ce reprezintă 67,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei, comunică CNAS. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 150,2 mil. lei.
Detalii
19
09 2017
33

Об обложении взносами ОМС доходов, получаемых предпринимателями от некоторых заключенных ими сделок

На нашем предприятии по индивидуальному трудовому договору (ИТД) работают учредитель ИП и обладатель предпринимательского патента. Учредитель ИП заключил индивидуальный трудовой договор с нашим предприятием в начале апреля 2017 года. С этой даты заключения мы начисляли взносы ОГСС, но не начисляли взносы ОМС в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, поскольку до трудоустройства им самостоятельно был приобретен полис ОМС. Обладатель предпринимательского патента работает на нашем предприятии с прошлого года. Как по социальному, так и по медицинскому страхованию он был застрахован по месту работы и, по закону, не обязан был уплатить фиксированные суммы взносов страхования. Соответственно, в этом году им медицинский полис самостоятельно не приобретался.
Detalii
18
09 2017
1601

CNAS: mai puţine case teritoriale, subdiviziuni – mai multe

Casa Națională de Asigurări Sociale propune spre consultare un proiect ce prevede regionalizarea activităţilor de prelucrare a datelor şi stabilire a pensiilor şi prestaţiilor sociale tuturor categoriilor de beneficiari.

Astfel, se propune optimizarea structurilor teritoriale prin ajustarea la numărul de 5 case teritoriale de asigurări sociale back office, comparativ cu cele 40 existente, iar în scopul facilitării accesului populaţiei la serviciile acordate, deservirea beneficiarilor de serviciile prestate de CNAS va fi asigurată în fiecare raion, prin 41 de subdiviziuni front office ale caselor teritoriale.
Detalii
15
09 2017
149

BPN-2017: venituri în sumă de 24 909,2 mil. lei

În primele 6 luni ale anului 2017 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 24 909,2 mil. lei, dintre care 15 721,6 mil. lei la bugetul de stat, 8 994,1 mil. lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 3 047,1 mil. lei la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și 6 359,8 mil. lei la bugetele locale, potrivit Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017. Actul a fost aprobat de Guvern, iar Hotărârea a fost publicată astăzi, 15 septembrie, în MO al RM.
Detalii
14
09 2017
503

Exportul în străinătate al drepturilor de pensie

Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.

Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică pentru alocaţiile sociale, alocaţiile de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile pentru vechime în muncă, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Detalii
15
09 2017
560

О порядке социального и медицинского страхования учредителей ИП в исключительных случаях

Я являюсь учредителем ИП, учрежденного совместно с отцом – пенсионером в начале января 2015 года. На дату регистрации предприятия отец работал и продолжает работать по индивидуальному трудовому договору. Я же, для обеспечения работы предприятия, сразу после регистрации ИП, выехал за границу, где получил временный вид на жительство. Посчитали, что, поскольку меня нет в республике, а отец пенсионер, у нас нет обязанности уплаты взносов ОГСС и ОМС. После моего возвращения в конце июля 2017 г. домой, мы решили ликвидировать предприятие. В связи с этим возникли следующие вопросы. Установлены ли учредители ИП — пенсионеры плательщиками взносов ОМС? Заставят ли нас уплачивать взносы ОГСС, если за указанный период у предприятия не было деятельности?
Detalii
13
09 2017
1675

О дополнении Закона № 489

В этом году, в соответствии с положениями Закона о бюджете государственного социального страхования на 2017 г., индивидуальные взносы обязательного государственного социального страхования исчислялись из всей заработной платы и других выплат. Наслышаны, что назревают изменения. Правда ли это, и если да, то какие, в каком законодательном акте предполагается их внести и когда должны войти в силу?
Detalii
11
09 2017
2551

Contribuțiile individuale de asigurări sociale vor fi plafonate

Baza anuală de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu va depăși 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulțite cu numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat.

Un proiect prin care se propune instituirea plafonului la calcularea bazei anuale de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale .
Detalii
08
09 2017
2062

Mecanismul impozitului unic este unul simplu

Şeful direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanţelor, Dorel Noroc, a declarat acest fapt în cadrul business formului Gov4ICT, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Naționlă a Comapniilor din domeniul TIC.

Dorel Noroc s-a referit la specificul impozitării unice pentru rezidenții parcurilor IT, prevăzut în Titlul X din Codul Fiscal specificând că, în premieră, în Republica Moldova va fi aplicat un astfel de regim de impozitare, ce va substitui mai multe impozite.
Detalii