Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

28
04 2021
800

În ce condiții bunicii beneficiază de indemnizaţii pentru îngrijirea nepoților

Unul din angajaţii  întreprinderii  a solicitat concediu de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, fiind bunelul copilului. Este în drept angajatorul să refuze acordarea concediului solicitat? În cazul în care acest concediu se acordă, angajatul poate reveni la serviciu cu păstrarea indemnizației stabilite?  Se cunoaşte că copilul este născut pe teritoriul unei ţări străine.
 
Potrivit art. 124 alin. (2) din Codul muncii, în baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin. (1) (femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor) după expirarea concediului de maternitate li se acordă un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu achitarea indemnizației din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
27
04 2021
144

О порядке предоставления пособия по уходу за двойней

Во время последнего года учебы в университете, я 8 месяцев подрабатывала по ИТД на предприятии «А», где ранее проходила практику. Окончив университет, я устроилась на работу по специальности на предприятии «К». Отработав на данном предприятии более 6 месяцев, я ушла в декретный отпуск и родила двойню. Поскольку уход за детьми осуществляла моя мать, я, по окончании декретного отпуска, продолжила работу на предприятии и отработала еще 2 месяца. Затем, в связи с тем, что моя мама, которая осуществляла до сих пор уход за детьми, заболела, я решила взять отпуск по уходу за близнецами до исполнения им возраста 3-х лет.
Detalii
26
04 2021
212

Пособия по материнству и по уходу за ребенком в случае страхового стажа, образованного путем уплаты фиксированных сумм взносов

Женщина – индивидуальный предприниматель имеет 9 лет страхового стажа, исчисленного в связи с уплатой годовых фиксированных сумм взносов ОГСС. За год и 2 месяца до декретного отпуска она приостановила деятельность ИП и заключила с другим предприятием ИТД. Сейчас она потребовала информацию о застрахованных доходах за месяцы, отработанные на предприятии, для представления в территориальную кассу социального страхования в целях получения пособия по материнству. Положено ли этой женщине пособие по материнству, если ее страховой стаж исчислен, в основном, за счет уплаты годовых фиксированных сумм
Detalii
22
04 2021
90

Об очередности предоставления отпусков лицу при усыновлении им новорожденного ребенка

Работница усыновила ребенка в родильном доме, сразу после его рождения. Она только собиралась в очередной отпуск, а сейчас возникли вопросы, на какие отпуска она имеет право и когда она может их использовать, а также может ли она находиться в частично оплачиваемом отпуске до исполнения ребенку 3-х лет, затем в неоплачиваемом отпуске с 3-х до 4-х лет? 
 
Порядок предоставления отпусков в связи с усыновлением в родильном доме ребенка установлен в ст. 127 Трудового кодекса (далее по тексту – ТК), ч. (1) которой установлено, что работнику, усыновившему
Detalii
20
04 2021
260

Индивидуальные страховые договоры с НКСС. Периодичность уплаты взносов

В феврале текущего года я вернулся в страну после долгого отсутствия и, поскольку до пенсии мне осталось не так много, решил заключить с Национальной кассой социального страхования индивидуальный страховой договор. При этом, намерен просить разрешить уплату взносов не ежемесячно, а два раза в год, поскольку планирую снова выехать за границу. Правильно ли это, ведь, насколько мне известно, Закон о государственной системе социального страхования позволяет такой порядок внесения платежей?
 


Detalii

09
04 2021
616

Declararea contribuțiilor de asigurări sociale urmare controlului fiscal

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 30 iulie 2020, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC 21), (în continuare – Instrucţiune).

Pct. 3 din Instrucţiune prevede modul de prezentare a dărilor de seamă de tipurile „corectată” și „după control fiscal”. La aspectul ce ţine de prezentarea Dării de seamă după control fiscal este menţionat că, în cazul în care ca rezultat al controlului,
Detalii

01
04 2021
107

Încasările la BPN administrate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 3 luni

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit în 3 luni ale anului curent 11 mld.lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 1,1 mld. lei sau cu 11,4 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate:


Detalii

02
04 2021
324

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, în vigoare

La 1 aprilie 2021 au intrat în vigoare modificările operate în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017. Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2021, documentul fiind publicat în MO.

 

Amintim, conform prevederilor Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, în fiecare an, la 1 aprilie,  Guvernul aprobă coeficienții de valorizare a pensiilor. Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999, reieșind din coeficientul de creștere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive până la anul precedent anului de stabilire a pensiei.


Detalii

01
04 2021
371

CNAS: de astăzi vor fi indexate pensiile

De astăzi, 1 aprilie 2021, toate pensiile vor fi indexate cu 3,89%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. Pentru indexarea pensiilor a peste 663 mii de beneficiari în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest an au fost planificate mijloace financiare în suma de 608 mil. lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.


Indexarea este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici;
Detalii
30
03 2021
440

Calcularea PAM în cazul plăților calculate pentru anul 2020, achitate în anul 2021

Care este modul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul în care contribuabilul preconizează să acorde angajaților în luna martie 2021 un premiu anual pentru rezultatele obținute în anul 2020?
 
În temeiul modificărilor operate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, începând cu 1 ianuarie 2021,
Detalii