Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

24
04 2018
1

Înștiințarea despre luarea la evidență în sistemul public de asigurări sociale de stat, exclusă

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a operat modificări în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care reglementează modul de luare la evidenţă a plătitorilor la BASS, atribuirea numărului de înregistrare în calitate de plătitor în sistemul public de asigurări sociale de stat, precum şi de ţinere şi actualizare a Registrului de evidenţă a plătitorilor.

Astfel, dacă până acum casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) erau obligate să tipărească pentru plătitorii înregistrați Înştiinţarea despre luarea la evidenţă în sistemul public de asigurări sociale de stat obligatorii, acum nu se va mai cere acest lucru, dat fiind faptul că,
Detalii
23
04 2018
47

Sistemul public de asigurări sociale are la bază principiul egalităţii

Guvernul nu a susținut inițiativa legislativă elaborată de un grup de deputați, prin care se propune, prin derogare de la Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nerambursarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale reținute și virate în plus, aferente indemnizațiilor lunare achitate membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat, ale societăților pe acțiuni din rândul persoanelor cu demnitate publică și funcționarilor publici.

Autorii inițiativei consideră că aceste persoane își desfășoară activitatea, de regulă, în timpul orelor de muncă și care corespunde unor atribuții de serviciu,
Detalii
23
04 2018
53

Субсидирование создания рабочих мест как способ стимулирования экономической деятельности в стране

20 декабря 2017 года Постановлением Правительства № 1145 было утверждено Положение о субсидировании создания рабочих мест (МО № 451-463 от 29 декабря 2017 г., ст. 1273).
Detalii
20
04 2018
372

Mărimea penalităţii în perioada 2018

În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) şi (2) din CF, majorarea de întârziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către organul fiscal sau alt organ abilitat a majorării de întârziere este obligatorie, independent de forma de constrângere.
Detalii
17
04 2018
2896

IPC 18: Calcularea contribuţiilor sociale conform altor tarife

În continuare propunem unele precizări cu privire la categoriile reflectate în Darea de seamă IPC 18 pentru agenţii economici care au obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator la un alt tarif decât 23%. Aceştia sunt angajatorii din aviaţia civilă, angajatorii din domeniul tehnologiei informaţiilor, angajatorii din agricultură, care, conform legii, sunt obligaţi să achite contribuţii de asigurări sociale de bază calculate conform altor tarife.
Detalii
13
04 2018
175

Guvernul consideră discutabil impactul proiectului de creare a capitalului familial

În Monitorul Oficial de astăzi, 13 aprilie 2018, a fost publicat avizul Guvernului la proiectul de lege privind capitalul familial. Proiectul, propus de un grup de deputați, are drept scop susţinerea familiilor cu copii şi propune acordarea unei prestaţii sociale unice pentru copiii născuţi în familie, precum şi pentru copiii adoptaţi, fiind definită drept capital familial, valoarea căruia va depinde de numărul copiilor minori proprii sau adoptivi crescuţi şi educaţi la acel moment în familia nou-născutului.

Guvernul nu susține inițiativă dată, iar ca argument se invocă faptul că cadrul normativ național deja reglementează tipurile şi cuantumul prestaţiilor adresate familiilor cu copii,
Detalii
13
04 2018
175

О включении в страховой стаж периода резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании

После окончания резидентуры, я отработала 4 месяца, затем мне был предоставлен медицинский отпуск по беременности и родам. В связи с тем, что скоро истекает срок данного отпуска, возник вопрос, будет ли включен период резидентуры в страховой стаж, соответственно, считаюсь ли я застрахованным лицом для получения пособия по воспитанию ребенка до исполнения ему возраста 3 лет?


В соответствии с п. 2 Положения о пособиях семьям с детьми, утвержденного Постановлением Правительства № 1478/2002 (далее по тексту – Положение), застрахованным лицом считается лицо,
Detalii
30
04 2018
583

Взносы ОГСС и ОМС из материальной помощи, оказываемой бывшим работникам и иным физическим лицам

Наше предприятие к 8 марта 2018 г. оказало материальную помощь неработающим пенсионерам, бывшим работникам, по 500 леев, в том числе 5 пенсионерам, которые никогда у нас не работали. Следует или нет исчислять ОГСС и ОМС от суммы материальной помощи, начисленной и уплаченной пенсионерам, никогда не работавшим на данном предприятии, если по социальному страхованию в 2018 г. работникам и бывшим работникам предприятия размер материальной помощи от которой не должны быть исчислены взносы, составляет одну среднемесячную заработную плату, прогнозируемую по экономике в год, а по медицинскому страхованию для указанных лиц таких ограничений ранее не было предусмотрено?
Detalii