Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

26
07 2017
0

Доходы госбюджета в первом полугодии возросли на 22%

Поступления в государственный бюджет за первое полугодие выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,83 млрд леев (22%) и превысили на начало июля 15,721 млрд. леев (9,8 млн).

По данным Министерства финансов, рост объясняется увеличением поступлений основных доходов на 2,895 млрд леев (22,7%) – до 15,627 млрд, в то время как от проектов, финансируемых из внешних источников, поступления уменьшились почти наполовину – со 159,4 млн до 94,2 млн леев.
Detalii
24
07 2017
545

Contribuabili noi la BASS

Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, vor achita contribuții sociale de stat.

Parlamentul a publicat Legea care prevede introducerea unei noi categorii de contribuabili în Monitorul Oficial nr. 253-264 din 22 iulie curent.
Detalii
24
07 2017
428

Экономические, финансовые и налоговые новости за неделю: 17-22 июля 2017 г.

* Конституционный суд признал неконституционными положения некоторых законов, предусматривающих запрет на выдачу паспортов, удостоверений личности и водительских удостоверений лицам, имеющим дебиторскую задолженность.

* В Налоговом кодексе появится новый раздел – X, которым утверждаются льготы для резидентов IT-парков.
Detalii
24
07 2017
378

Parlamentul a aprobat executarea raportului BASS pe anul 2016

În cadrul penultimei şedinţe a Legislativului din sesiunea curentă a fost audiat şi aprobat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor de stat în anul 2016.

Potrivit Preşedintei Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate la nivelul de 15060590,0 mii lei, cu 12,1% sau cu 1628113,8 mii lei mai mult decât anul 2015.
Detalii
20
07 2017
1180

CET 15 обновлена

Министерство финансов аннулировало приказ №56 от 27 марта 2017 г. об утверждении формы декларации физического лица о подоходном налоге формы CET 17, которую планировалось ввести в 2018 году при сдаче отчетности за истекший налоговый год. Это предусмотрено в приказе №102 от 3 июля текущего года, который был опубликован в «Monitorul oficial» 14.07.2017 г.

Вместе с тем, Минфин утвердил новую форму Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET15) и Положение о ее заполнении.
Detalii
18
07 2017
151

Acumulările la BASS în semestrul I al anului 2017 au crescut cu 17,4%

În primul semestru al anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8994,1 mil. lei, ce reprezintă 51,4% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5528,9 mil. lei sau 48,5% din suma anuală aprobată de 11403,7 mil. lei.
Detalii
22
06 2017
153

О порядке социального и медицинского страхования адвокатов, работающих по индивидуальному трудовому договору

Я работаю с неполным рабочим днем бухгалтером в адвокатском бюро. Для того, чтобы иметь право на все пособия социального страхования, в том числе и на пособия по материнству, два адвоката (женщины), работающие на основании лицензии, заключили с адвокатским бюро индивидуальный трудовой договор. Однако, они настаивают на том, чтобы от их заработной платы не исчислялись ни взносы социального страхования, ни взносы медицинского страхования, считая, что должны в бюджет государственного социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования только соответствующие фиксированные суммы взносов. В ожидании налоговой проверки я засомневалась в правильности такого подхода. Как правильно осуществить социальное и медицинское страхование данных адвокатов?
Detalii
20
06 2017
1158

О начислении взносов социального и медицинского страхования от сумм, начисляемых за свободные дни, предоставляемые для поиска другой работы при сокращении штата

На предприятии «Н» предполагается сокращение штата. Некоторые работники предупреждены о сокращении и о том, что им будет предоставлен один день в неделю, а при необходимости и более, для поиска другого места работы. Однако им было сказано, что свободные дни оплачены не будут. Мы наслышаны, что один день в неделю для поиска работы должен быть оплачен. Правильно ли поступает работодатель? Если указанные дни должны быть оплачены, то следует оплачивать только один или все предоставленные свободные дни для поиска работы? Следует ли из сумм, начисляемых за предоставляемые свободные дни, исчислять взносы социального и медицинского страхования, или данные выплаты приравниваются к пособиям при увольнении и взносы не должны исчисляться?
Detalii
19
06 2017
90

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii