Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

13
12 2018
174

Изменения в формулярах отчетов об исполнении бюджета соцстрахования

В «МО» 12 декабря 2018 г. были опубликованы изменения в Приказ министра финансов № 38 от 17 февраля 2017 г. об утверждении Формуляров Отчетов об исполнении бюджета государственного социального страхования и Методологических норм о порядке их составления. В частности, внесены уточнения в методологические нормы о порядке заполнения Отчета об исполнении бюджета государственного социального страхования (формуляр №4 НКСС) и Отчета об исполнении бюджета государственного социального страхования по части расходов и нефинансовых активов (формуляр № 4.1 НКСС).
Detalii
12
12 2018
373

Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

Documentul prevede modificarea art. 5 din Lege. Astfel, Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sunt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit,
Detalii
11
12 2018
102

О медицинской реабилитации и восстановлении трудоспособности лиц, пострадавших от несчастных случаев

В результате несчастного случая на производстве работник более не сможет выполнять работу по своей квалификации. По законодательству он имеет право на услуги по медицинской реабилитации и восстановлению трудоспособности. Что представляют собой эти услуги, кто их оплачивает и есть ли у работника право на получение пособия за период реабилитации?

Detalii
10
12 2018
285

Пенсионеры получат единовременную помощь к зимним праздникам

Граждане, пенсия которых не достигает 2 тыс. леев, получат к зимним праздникам единовременную помощь государства в размере 600 леев. В частности, пособие получат около 553 тыс. человек: 2/3 из них (423 тыс.) – пенсионеры по возрасту, остальные — бенефициары пенсий по ограничению возможностей (114 тыс. человек), по случаю потери кормильца (11,7 тыс.), а около 600 человек – военнослужащие срочной службы или члены их семей.

Это предусматривает Закон о предоставлении единовременной помощи
Detalii
08
12 2018
198

Взносы ОГСС и ОМС из суммы безвозмездной помощи, оказываемой третьему лицу

Публичный нотариус не имел нанятых работников. В июне 2018 г. он выплатил определенную сумму на лечение своему знакомому, который работал на другом предприятии. При этом, он заключил с ним договор о безвозмездной помощи. Возникает вопрос, должны ли исчисляться взносы ОГСС и ОМС от суммы, выплаченной на лечение физическому лицу, который был застрахованным лицом, но не является и не являлся работником нотариальной конторы?
Detalii
08
12 2018
226

ORDIN SFS nr. 654 din 07. 12. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
12 2018
65

7. (29.1.6.30) Cum se vor executa obligațiile angajatorului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată, a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
Detalii