Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

17
11 2017
150

Обязательства работодателей-нерезидентов по страхованию граждан РМ

Мы являемся гражданами Республики Молдова и работаем на предприятии, которое не является резидентом данной республики. Обязан ли данный нерезидент обеспечить наше обязательное государственное социальное и обязательное медицинское страхование ?
Detalii
15
11 2017
825

Недопустимость исправления деклараций плательщиков органами, ответственными за прием деклараций

Я веду бухгалтерский учет фирмы, которая занимается только программным обеспечением. При представлении декларации за сентябрь 2017 г., взносы ОГСС исчислила исходя из тарифа в размере 23% от двух среднемесячных заработных плат по экономике, установленных на 2017 г. в размере 5300 леев. А при исчислении индивидуальных взносов указанных лиц применила тариф в размере 6% от всей начисленной заработной платы.
Detalii
13
11 2017
1785

О порядке начисления пособия по отцовству

У нас родилась двойня, и муж решил воспользоваться правом на получение пособия по отцовству. Хотелось бы знать об условиях назначения данного пособия и основе для его исчисления. Наслышаны, что в порядок назначения данного пособия внесены некоторые изменения. В чем они заключаются?
Detalii
08
11 2017
1080

Raportarea unificată. Care anexe actuale vor fi abrogate

În contextul modificărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr.123 din 7 iulie 2017, începând cu 1 ianuarie 2018 contribuabilii vor prezenta o nouă dare de seamă prin care se va declara impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect ce prevede abrogarea unor anexe din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.
Detalii
06
11 2017
1840

Legea de majorare a BASS 2017, publicată

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost majorate. Decretul privind promulgarea şi Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 389 din 3 noiembrie curent.
Detalii
06
11 2017
6498

IPC18: новая форма отчетности налогов и взносов вводится с 2018 г.

Министерство финансов утвердило типовую форму Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования — IPC18. Инструкция по заполнению нового отчета и непосредственно его форма опубликованы в «Monitorul Oficial» №383-388 от 3 ноября 2017 г.
Detalii
30
10 2017
119

Turcia, printre ţările cu care avem Acord de securitatea socială

Migranții din Republica Moldova care domiciliază sau desfășoară o activitate de muncă pe teritoriul Turciei vor beneficia de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de afecțiuni generale sau de accidente în afara muncii, indemnizații de maternitate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale sau accidente de muncă și boli profesionale, pensii de urmaș, ajutoare de deces, ajutoare de șomaj.
Detalii
30
10 2017
216

Об условиях исчисления страхового стажа за предыдущие периоды арендаторам лесных угодий

Уже 3 года физическое лицо (не инвалид и не пенсионер), арендует 4 га леса сроком на 5 лет. В договоре аренды установлена сумма, уплачиваемая за аренду данного леса, а также права арендатора на использование выкорчеванных старых деревьев. Данное лицо не зарегистрировано в качестве предпринимателя или в ином установленном законом порядке, а также не является лицом, работающим по индивидуальному трудовому договору.
Detalii
27
10 2017
545

О социальном и медицинском страховании лиц, выполняющих одну единственную работу

Для выполнения одной единственной работы сроком на 2 недели приняты на работу 10 рабочих. Заработная плата будет начислена по акту выполненных работ. Соответственно, будут уплачены налоги и другие обязательные платежи в национальный публичный бюджет. Возникает вопрос, следует ли исчислять взносы ОГСС и ОМС от данной заработной платы и получать для данных работников полисы ОМС?
Detalii