Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

22
05 2019
254

CNAS contează pe conformarea voluntară a tuturor plătitorilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reaminteşte tuturor contribuabililor că data de 27 mai 2019 este termenul-limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS. Totodată, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt:

– categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 -1.6 din anexa menţionată au obligaţia să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna aprilie curent până la data de 27 mai 2019, inclusiv

persoanele fizice care se regăsesc în una din situaţiile:
Detalii
22
05 2019
206

Munca la negru și salariile în plic, în atenția Consiliului Economic

Analiza fenomenului ocupării informale și a salariilor în plic, a activităților necesare pentru diminuarea acestuia au fost puse în discuție în ședința din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Conform datelor prezentate la eveniment de către reprezentații Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2018 au fost constatate 193 de cazuri de utilizare a muncii la negru sau de achitare a salariilor în plic, în care au fost aplicate amenzi în valoare de 42,5 mil. lei, dintre acestea fiind achitate peste 15,6 mil. lei. Tot atunci participanții la ședință au decis să acumuleze mai multă informație și date relevante pentru examinarea problemei și oferirea unei soluții pentru diminuarea fenomenului ce afectează atât bugetul național cât și dreptul persoanelor fizice la un venit legal și de asigurare socială și medicală.
Detalii
17
05 2019
110

Veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 367,4 mil. lei

În primele patru luni ale anului 2019, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 7840,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 36,1%, potrivit informației publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale.

Totodată, cheltuielile BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 7472,9 mil. lei sau 34,4% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei. Indicatorul este mai mare cu 1197,6 mil. lei sau cu 19,1% față de cel înregistrat în perioada similară a anului precedent.
Detalii
17
05 2019
93

Молдова и Россия разрабатывают соглашение о социальном страховании граждан

Национальная касса социального страхования сообщила о проведении двусторонних консультаций между экспертами из Республики Молдова и Российской Федерации в области социального страхования, целью которых является заключение двустороннего соглашения о социальном страховании лиц, легально трудоустроенных на территории одного или обоих государств.

Напоминаем, что в настоящее время между Молдовой и Россией действует Соглашение о гарантировании прав граждан в области пенсионного страхования на основе принципа территориальности, которое было подписано правительствами наших стран 10 февраля 1995 г. и вступило в силу 4 декабря 1995 г.
Detalii
13
05 2019
222

Кто может претендовать на итальянские пособия социального страхования

На прошлой неделе в Риме Национальная касса социального страхования (НКСС) подписала протокол о сотрудничестве с Патронатом ACLI и Партнёрством по вопросам территориальной помощи и консалтинга по международному законодательству. Целью сотрудничества является информирование молдавских граждан, которые работали в Республике Молдова и в Италии, о праве на получение пенсий и других пособий социального страхования, а также о порядке их оформления.

В НКСС отмечают, что, хотя в настоящее время между нашей страной и Италией еще нет двустороннего соглашения о социальной защите, предусматривающего гарантии для граждан двух государств, молдавские граждане, которые легально работали в Италии, могут получить пенсию, назначенную итальянским государством, посредством Патроната ACLI.
Detalii
08
05 2019
891

Основа для исчисления пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии застрахованного дохода до и после 1 июля 2019 г.

Я работаю на двух предприятиях. В прошлом году я в течении трех месяцев находилась в медицинском отпуске в связи с травмой. Сейчас я снова заболела. Возник вопрос об основе для исчисления мне пособия по временной нетрудоспособности. Я полагаю, что поскольку я болела и была лишена застрахованного дохода как по основному месту работы, так и по совместительству, логично было бы взять в расчет за месяцы, когда я болела, по одной минимальной заработной плате как на основном месте работы, так и в месте работы по совместительству. Что предусматривает действующее законодательство?
Detalii
02
05 2019
1437

Incapacitatea temporară de muncă. Noul proiect

Medicii de familie pot elibera certificate de concediu medical cu durata de la 1 până la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, dar certificatul de concediu medical poate fi prelungit la recomandarea medicilor specialiști de profil, în etape succesive de maximum 28 — 31 de zile calendaristice. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 469/2005”.

Documentul a fost elaborat în contextul punerii în aplicare a modificărilor operate în luna noiembrie la Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Acestea prevăd că, începând cu 1 iulie 2019, vor întra în vigoare reglementările ce țin de stabilirea și plata îndemnizațiilor cu privire la incapacitatea temporară de muncă și celor de maternitate.
Detalii
25
04 2019
926

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna mai 2019.

Vă atenționăm că la data de 2 mai expiră termenul-limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, transferat de la data de 30 aprilie, care este zi de odihnă.

Totodată, la data de 27 mai expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
24
04 2019
125

În anul 2018 au fost înregistrați 11285 plătitori noi de contribuții la BASS

În anul precedent la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 19790305,4 mii lei, cu 161340,6 mii lei mai mult decât suma precizată, ceea ce reprezintă o executare de 100,8%, potrivit Raportului privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2018.

În același timp, cheltuielile BASS au fost executate în sumă de 19426502,8 mii lei, cu 202462 mii mai puțin decât prevederile bugetare sau la nivel de 99%. Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul anului 2018 a constituit 363802,6 mii lei.
Detalii
23
04 2019
226

НКСС благодарит всех за своевременную уплату взносов социального страхования

Сегодня, 23 апреля, Национальная касса социального страхования напоминает, что 25 апреля истекает срок уплаты взносов ОГСС в бюджет государственного социального страхования за март месяц 2019 г.

В соответствии с приложением № 1 к Закону № 489/1999 о государственной системе социального страхования, все указанные категории работодателей, а также физические лица – учредители индивидуальных предприятий; нотариусы и судебные исполнители, адвокаты, чья деятельность зарегистрирована в установленном законом порядке; авторизованные администраторы; лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением
Detalii