Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

07
04 2020
605

О порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности, не полученного умершим застрахованным лицом

Застрахованное лицо болело онкологическим заболеванием в течении 4 месяцев и ушло из жизни, так и не получив причитающееся ему пособие по временной нетрудоспособности. Должно ли быть выплачено это пособие? Кому и на каком основании оно может быть выплачено? Каков срок, за который может быть истребовано пособие?
Detalii
05
04 2020
345

Recepționarea actelor pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunţă că doar în zilele de 7 și 8 aprilie, între orele 7.30 și 15.00, casele teritoriale de asigurări sociale vor recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate. Excepţie vor constitui CTAS Soroca și CTAS ŞtefanVodă, dat fiind că în orașele respective este stabilit un regim special de carantină.
Detalii
03
04 2020
367

IPC18: declararea concediilor de odihnă nefolosite

Angajatul întreprinderii, aflându-se în concediu de odihnă anual în anul 2019 (iulie — august), a fost rechemat în luna august cu 7 zile înainte de finalizarea acestuia. În anul 2019 persoana nu a solicitat utilizarea zilelor de concediu nefolisit. În luna aprilie 2020, începând cu data de 6 a lunii, angajatul a solicitat cele7 zile de concediu nefolisit din anul 2019. Cum urmează să reflectăm corect această perioadă în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18?

Potrivit art.122 alin. (3) al Codului muncii, în caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an. Prin urmare, persoana este în drept să utilizeze zilele nefolosite în anul 2019 pe parcursul anului 2020.

Cu referire la reflectarea situației respective în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18 informăm că, în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate aprobat prin anexa nr. 9 la Ordinul Ministerului Finanțelor 126/2017, este prevăzut codul categoriei 155 „persoană care a prelungit concediul de odihnă anual”.
Categoria respectivă prevede declararea perioadelor în care persoana nu a activat, aflându-se în concediu de odihnă neutilizat fără plată. Astfel, în col. 9 din tabelul nr. 3, unde este prevăzut declararea fondului de retribuire a muncii, se va indica zero. Respectiv, zero și în coloanele destinate contribuțiilor de asigurări sociale, deoarece, reieșind din prevederile aceluiași articol din Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în bază generale. Prin urmare, în perioada de rechemare, angajatul a beneficiat și de salariu, și de indemnizația de concediu, iar ulterior va utiliza doar zilele neplătite.
Prin urmare, perioada declarată cu codul 155 Perioada declarată va fi cea în care persoana s-a aflat efectiv în concediu prelungit fără plată. Totodată, informăm că categoria 155 nu poate fi declarată în perioadele anterioare sau posterioare lunii de gestiune. Adică, vom declara acest cod strict în luna în care persoana a utilizat concediul nefolosit.
Adițional informăm că, codul 155 mai poate fi utilizat și în cazurile în care angajatul s-a aflat în concediu de odihnă nefolisit din motivul survenirii incapacității temporare de muncă în perioada concediului de odihnă anual.

Conform indicațiilor stipulate în pct. 32 din Hotărârea Guvernului 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor prestații de asigurări sociale, dreptul la indemnizațiile prevăzute la pct. 12 lit. a) și b) și pct. 37 lit. a) se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Concediul anual de odihnă se prelungește cu durata incapacității de muncă care a survenit în timpul concediului.

Prin urmare, dacă angajatul, aflându-se în concediu de odihnă anual, în perioada dată s-a îmbolnăvit, ulterior acesta are dreptul la prelungirea concediului de odihnă anual cu perioada în care s-a suprapus perioada incapacității temporare de muncă cu perioada concediului de odihnă anual. Angajatul este în drept să solicite acest concediu imediat după expirarea concediului de odihnă anual sau în altă perioadă până la finele anului calendaristic, sau, după cum am menționat anterior, în anul calendaristic următor.

Revenind la întrebarea adresată, contabilul va declara în luna aprilie 2020, în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18, următoarele perioade:
01.04.2020–05.04.2020 – cu sodul 101 și suma fondului de retribuire a muncii pentru perioada dată;
06.04.2020 – 12.04.2020 – cu codul 155 cu fondul de retribuire a muncii zero;
13.04.2020 – 30.04.2020 – cu codul 101 și suma fondului de retribuire a muncii pentru perioada respectivă.
06
04 2020
1750

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna aprilie 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna aprilie 2020.

Vă atenționăm că la 21, 28 și 30 aprilie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
03
04 2020
472

Condițiile beneficierii de tarif redus la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de către angajatorii din domeniul agriculturii

În ce condiții angajatorii din agricultură beneficiază de tariful redus la calcularea contribuțiilor de asigurări sociale?

Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999.
Detalii
03
04 2020
488

Suprapunerea perioadelor de muncă și incapacitate temporară de muncă

Unul din angajaţii întreprinderii s-a aflat în incapacitate temporară de muncă cu un caz de boală obişnuită în perioada 10-18 martie 2020. La prezentarea certificatului de concediu medical, s-a constatat că este indicată data începerii concediului medical 9 martie — ultima zi în care persoana a activat înainte de plecarea în concediul medical. Ulterior am fost informaţi de către angajat că îmbolnăvirea a survenit la finele zilei, după orele de program şi acesta s-a adresat la instituţia medicală după ziua de muncă. Cum urmează de calculat indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă în cazul în care data începerii incapacităţii temporare de muncă se suprapune cu ziua în care persoana a activat? Cum urmează de reflectat situaţia dată în tabelul nr. 3 din Darea de seamă IPC 18?
Detalii
02
04 2020
993

Основа для исчисления пособий из средств работодателя в соответствии с ч. (3) ст. 7 Закона № 289/2004

Распространяются ли на размер основы для начисления пособий из средств работодателей ограничения, составляющие пять среднемесячных заработных плат по экономике? Кто должен осуществлять правильность контроля начисления и выплаты пособий за счет средств работодателей? Какой нормативный акт это регламентирует?

Согласно ч. (1) ст. 7 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289/2004 в редакции Закона № 311/2018, основой для исчисления пособий социального страхования,
Detalii
26
03 2020
1578

Indemnizațiile de incapacitate de muncă în cazul accidentelor și bolilor profesionale

Ajustarea bazei de calcul a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională stabilite prin Legea nr.756 cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și uniformizarea cadrului normativ în domeniu sunt scopurile inițiativei legislative, care a fost susținută în cadrul ședinței Executivului din 25 martie.

Astfel, este propusă o nouă redacție a art.14 din Legea nr.756, conform căreia cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă va constitui 100% din baza de calcul stabilită conform art. 7 al Legii nr.289 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Detalii
26
03 2020
188

Indemnizațiile de incapacitate de muncă în cazul accidentelor și bolilor profesionale

Ajustarea bazei de calcul a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională stabilite prin Legea nr.756 cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și uniformizarea cadrului normativ în domeniu sunt scopurile inițiativei legislative, care a fost susținută în cadrul ședinței Executivului din 25 martie.
Detalii
25
03 2020
754

CNAS: expiră termenul limită de achitare a contribuțiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că astăzi, 25 martie 2020, expiră termenul-limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale sunt stabilite categoriile plătitorilor. Astfel:
• Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1-1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie curent până la data de 25 martie 2020, inclusiv.
Detalii