Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

15
08 2018
1052

Cu privire la declararea perioadelor de muncă şi venitului asigurat pentru persoanele care cumulează funcţii

Modul de utilizare a categoriei persoanei asigurate 123 „persoană angajată prin cumul” (în continuare categoria 123) la declararea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele asigurate a fost reglementat la etapa de implementare iniţială a evidenţei personificate în sistemul public de asigurări sociale.
Detalii
15
08 2018
163

ORDIN SFS nr. 412 din 13. 08. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

15
08 2018
83

11. (37.19) Care regim fiscal se va aplica pentru diferite plăți, altele decât salariul, îndreptate în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit art. 141 alin.(2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.
Detalii
15
08 2018
51

4. (37.26) Este obligată Administrația parcului să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informații privind înregistrarea companiilor ca rezidenți ale parcului pentru tehnologia informației?

Potrivit pct.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr.1144 din 20.12.2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului,
Detalii
14
08 2018
103

Вырастет размер пособия для реабилитированных жертв политрепрессий

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало поправки к Положению о порядке установления и выплаты ежемесячных государственных пособий некоторым категориям населения с целью увеличения их размера для реабилитированных жертв политических репрессий со 100 до 500 леев. Данная мера коснется 8452 бенефициаров.
Detalii
14
08 2018
162

О порядке соцстрахования работников многопрофильного сельхозпредприятия

У сельскохозяйственного предприятия, обрабатывающего 340 га сельскохозяйственных земель и выращивающего на них, в основном, зерновые культуры, есть мельница и подразделения по разведению свиней и по производству продукции из мяса. Вправе ли данное предприятие применять при исчислении взносов обязательного государственного соцстрахования (ОГСС) тариф в размере 22% фонда оплаты труда, начисленный работникам всех подразделений, в том числе и работающим на мельнице и в подразделении по промышленной переработке мяса?

Detalii
10
08 2018
229

О социальном и медицинском страховании собственника и арендатора земель сельхозназначения

Несколько лет тому назад, физическое лицо, посчитавшее, что имеет достаточный страховой стаж для получения пенсии по возрасту уволилось с работы, приобрело в собственность земли сельхозназначения, учредило крестьянское хозяйство, а также взяло в аренду для индивидуальной обработки 2 га земель. Срок аренды — 5 лет. В договоре установлена сумма, уплачиваемая за аренду участка. Указанное лицо не является лицом, работающим по ИТД. За годы аренды лицо не уплачивало ни взносы обязательного государственного соцстрахования (ОГСС), ни взносы обязательного медстрахования (ОМС).
Detalii
09
08 2018
2786

Талоны на питание: учет и отчетность

В данной статье описаны правила ведения учета и отчетности по талонам на питание операторами, работодателями, а также торговыми предприятиями/предприятиями общественного питания.
Detalii
07
08 2018
1006

Sancțiunile pentru neprezentarea/prezentarea tardivă a Dării de seamă Forma IPC18

Potrivit art. 92 alin. (2) din Codul fiscal (CF) plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat (SFS), până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
Detalii