Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

19
10 2018
584

Изменения и дополнения в Закон о государственной системе соцстрахования

В четверг, 17 октября, парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект внесения изменений в Закон nr.489/1999 о государственной системе социального страхования. Он был разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты с целью исключить из Закона положения, которые носят постоянный характер и предусмотрены в ежегодно принимаемых актах.

В то же время, в документ введены недавние изменения в действующее законодательство – Закон nr.191 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 27 июля 2018 г. и Закон nr.178 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты от 26 июля текущего года.
Detalii
19
10 2018
719

În Moldova poate apărea ”pensia personală”

În țara noastră ar putea fi implementat un sistem individual de pensii. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii privind sistemul public de pensii. Scopul documentului este asigurarea echității în rândul beneficiarilor.

Astfel, prin această inițiativă se propune introducerea „pensiei personale”, ce constă în acordarea unui adaos de 15% la pensia de bază pe care o va avea persoana la momentul intrării în vigoare a prevederilor propuse.
Detalii
19
10 2018
1083

Stimularea fiscală. Anularea sumelor reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Regulamentul privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al CNAS, aprobat prin Ordinul nr. 139-A din 15 octombrie 2018.

Documentul stabileşte mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în partea ce ţine de plăţile administrate de CNAS, reflectate în sistemul de evidenţă al Casei Naţionale, inclusiv luate la evidenţă specială în conformitate cu deciziile Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
18
10 2018
554

Долг учредителя ИП по медицинскому страхованию

Национальная компания медицинского страхования (НКМС) обратилась в суд против учредительницы индивидуального предприятия (ИП) с иском о взыскании задолженности по взносам медицинского страхования с 2014 по 2016 гг.

В суде юрист НКМС утверждал, что обязанность уплаты взносов возникает по закону и касается всех граждан Республики Молдова, в том числе учредительницы ИП. Кроме того, юрист требовал, чтобы суд взыскал с учредителя пеню.
Detalii
17
10 2018
77

Venturile BASS au fost executate la nivel de 75,8%

În primele 9 luni ale anului curent în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 14661,7 mil. lei, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) cu referie la informația operativă privind executarea BASS. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2018 veniturile au fost executate la nivel de 75,8% din suma aprobată de 19339,0 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9627,5 mil. lei sau 75,0% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei.
Detalii
10
10 2018
586

Пособие по временной нетрудоспособности для сотрудника, работающего по срочному ИТД

Физическое лицо в октябре 2017 г. заключило индивидуальный трудовой договор на два года. В декабре указанного года у данного лица было выявлено онкологическое заболевание и вот уже 9 месяцев находится в медицинском отпуске. Насколько известно, лицам, заключившим ИТД на определенный срок, больничный лист оплачивается только за 30 дней. Как следует оплатить медицинский отпуск в указанном случае?
Detalii
11
10 2018
1199

ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода...

В целях исполнения положений ч. (5) ст. 92 Налогового кодекса, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 281 от 16 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 472-477, ст. 947), в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 178 от 26 июля 2018 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320),
Detalii
10
10 2018
409

Principalele impozite și taxe în cifre

Importanța sistemului de impozitare este determinată, în esență, de finalitatea acestuia, și anume de realizarea cheltuielilor bugetare. Or, scopul principal al sistemului de impozitare este de a genera venituri suficiente pentru asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare, ce au menirea de a pune în practică prioritățile statului în diverse domenii de ordin social, economic, educațional etc. Astfel, este de neimaginat existența unei societății fără ordine publică, justiție, protecție socială și medicală, educație etc., iar singurul instrument de realizare a acestora fiind sistemul de impozitare.
Detalii
08
10 2018
4317

O R D I N Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”

În scopul executării prevederilor art. 92 alin. (5) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Detalii
08
10 2018
3472

Utilizarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate după 1 octombrie 2018

În contextul modificărilor operate în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat ca urmare a adoptării pachetului legislativ al reformei fiscale, a apărut necesitatea introducerii unor modificări şi completări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator).
Detalii