Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

18
06 2018
94

Impozitarea plăților aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu

În cadrul procesului de rebranding al entității „X”, este prevăzută reducerea numărului statelor de personal al entității. Cum urmează a fi supuse impozitării cu impozitul pe venit plățile aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu? Urmează a fi calculate din aceste plăți prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală? Cum urmează a fi reflectate plățile menționate în Darea de seamă (Forma IPC18)1?
Detalii
18
06 2018
72

Veniturile BASS din nou depăşesc cheltuielile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cinci luni ale anului 2018. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 8305,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 43,0%.

Conform Raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5084,8 mil. lei sau 40,5% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 632,2 mil. lei sau cu 14,2%.
Detalii
18
06 2018
121

Об исчислении взносов ОГСС и ОМС от заработной платы, выплаченной из гранта

Деятельность неправительственной организации, работающей на территории Республики Молдова, финансируется из гранта, выделенного международной организацией. Работниками НПО являются граждане РМ и иностранные граждане, имеющие временное место жительства в нашей стране. Должны ли исчисляться взносы ОГСС и ОМС из заработной платы, выплачиваемой работникам данной организации из гранта, если международного договора, предусматривающего освобождение от уплаты указанных взносов нет? Наслышаны, что при получении выплат из грантов, указанные взносы не должны исчисляться.
Detalii
14
06 2018
2163

IPC18: recalcularea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale (sumele negative)

Angajatului întreprinderii „X” i s-a acordat concediu de odihnă anual şi a beneficiat de indemnizaţia de concediu care a fost achitată, conform prevederilor art. 117 a Codului Muncii, cu 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. După expirarea perioadei de concediu, angajatul a depus cerere de eliberare, situaţie în care a fost obligat de către angajator să restituie suma indemnizaţiei pentru zilele de concediu neacoperite. În luna de eliberare în documentele de evidenţă contabilă este indicată suma cu semnul minus, deoarece fostul angajat nu a lucrat şi nu i s-a calculat salariu.
Detalii
14
06 2018
213

Asigurarea socială a militarilor din BASS

Militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție vor primi indemnizații din contul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS).

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop aducerea în concordanță a cadrului normativ ce ține de prestațiile sociale cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Detalii
13
06 2018
1827

О неприменении санкций при представлении корректировочных деклараций

Мы самостоятельно выявили ошибку в порядке исчисления и уплаты взносов обязательного государственного социального страхования, отраженных в декларации за последний месяц 2017 г. и решили представить НКСС корректирующую декларацию формы 4 –BASS за указанный период. Однако, при представлении данной декларации, к нам решили применить штрафные санкции на основании положений ч. (6) ст.10 Закона о бюджете государственного социального страхования на 2017 г. (Закон №286).
Detalii
12
06 2018
740

О пособиях при рождении второго ребенка

Я являюсь застрахованным лицом. Уже два с половиной года нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, как на основном месте работы, так и в месте работы по совместительству. До ухода в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 3 лет у меня было всего 9 месяцев страхового стажа. Из застрахованного дохода за эти месяцы и было исчислено пособие по материнству и пособие по уходу за первым ребенком до исполнения ему 3-х лет. В период ухода за ребенком я не работала, соответственно у меня не было застрахованного дохода.
Detalii
11
06 2018
626

Об источнике финансирования пособия по уходу за больным ребенком

Мне впервые приходится оплатить больничный лист по уходу за больным ребенком. Наслышан, что данный больничный лист оплачивается с первого дня за счет средств бюджета государственного социального страхования (БГСС). Однако из Положения об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности это не следует. Возникает вопрос, каков на самом деле источник финансирования пособия, выплачиваемого по уходу за больным ребенком?
Detalii
11
06 2018
921

Dreptul la reexaminarea pensiei este extins

Persoanele care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă, vor beneficia de reexaminarea pensiei o singură dată, cu condiția că pensia recalculată va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

Guvernul a votat în ședința de vineri, 8 iunie, un proiect de lege ce prevede acordarea dreptului la reexaminarea pensiei.
Detalii