Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

11
10 2019
86

ОГСС при восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника

В августе 2019 г. по решению судебной инстанции я был восстановлен на работе за незаконное увольнение. Суд предписал работодателю выплатить мне компенсацию в размере моей средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе, который длился более двух лет (столько шел судебный процесс). А недавно мне сказали, что за это время у меня отсутствует страховой стаж. Разве действующее законодательство не предусматривает его обеспечение восстановленным работникам?
Detalii
11
10 2019
175

Declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către entităţile rezidente ale parcului IT

După cum este stabilit prin modificările operate în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestaţii de asigurări sociale (Legea 289/2004), prin art. 1 al Legii nr. 311 din 30.11.2018 publicată în Monitorul Oficial din 04.01.2019, începând cu 1 iulie 2019, calculul și plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) cu excepţia primelor 5 zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă.
Detalii
09
10 2019
320

În septembrie incapacitatea temporară de muncă ne-a costat 19,6 mil. lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunţat beneficiarii că, din 8 octombrie, aceștia își pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS a efectuat transferul în sumă de circa 19,6 mil. lei pentru plata acestora persoanelor care s-au aflat în concediul medical în luna septembrie 2019, precum şi cele neachitate pentru lunile iulie-august 2019.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobias Bancă, Î.S. „Poşta Moldovei". Pentru a ridica indemnizaţiile, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia bancară la care a fost deschis contul salarial sau social, sau, după caz, la orice oficiu poştal.
Detalii
09
10 2019
211

О праве отца на пособие по уходу за больным ребенком и в случае если мать ребенка не работает

Как следует из действующего законодательства, и мать и отец имеют право на отпуск по уходу за больным ребенком. Возник вопрос, имеет ли отец это право даже в том случае, когда мать нигде не работает? Она болеет, однако медицинского заключения об этом нет. За какой период выплачивается пособие по уходу за больным ребенком, если ребенок иммобилизован в гипсовый аппарат? Будет ли назначено и выплачено отцу пособие по уходу за больным ребенком, если болезнь ребенка наступила в период его ежегодного отпуска?

В соответствии с п.27 Положения об условиях назначения, порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, утвержденного Постановлением Правительства № 108/2005 в редакции ПП № 283/2019 (далее по тексту – Положение), право на пособие по уходу за больным ребенком предоставляется, по выбору, матери, отцу или опекуну.
Detalii
08
10 2019
787

Начисление пособия по временной нетрудоспособности из средств работодателя лицу, работающему на двух предприятиях

В качестве бухгалтера я веду два торговых предприятия. Мне предстоит начислить пособие по временной нетрудоспособности из средств работодателя в связи с несчастным случаем не связанным с работой для директора одного из предприятий, который работает по совместительству и на втором из данных предприятий. Его страховой стаж составляет 10 лет, а застрахованный доход составляет только заработная плата. В обоих случаях его заработная плата значительно (в разы) превышает среднемесячную заработную плату, прогнозируемую по экономике на 2019 г. Как должно быть выплачено пособие по временной нетрудоспособности данному лицу? Распространяется ли на данный случай лимит, установленный в ч. (3) ст. 7 Закона № 289/2004?
Detalii
07
10 2019
106

Perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani este asimilată stagiului de cotizare

Tratamentul diferențiat existent între părintele, tutorele sau curatorul unui copil cu dizabilitate severă și părintele, tutorele sau curatorul unei persoane cu dizabilitate severă cu vârsta de peste 18 ani este nejustificat în privința beneficiilor recunoscute, în materie de exercițiu al dreptului la pensie.

În Monitorul Oficial din 4 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Curții Constituționale nr. 19 din 24 septembrie 2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. Astfel, Curtea s-a pronunțat în privința sesizării nr.98/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea prenotată, în special din art. 5.
Detalii
04
10 2019
163

ОГСС и ОМС неработающих учредителей АО

Является ли социальное страхование добровольным для учредителей акционерного общества, занятого исключительно сельскохозяйственной деятельностью на арендованных землях, которые не работают по ИТД ни в данном АО, ни в другом месте? Ввиду того, что эти учредители также не установлены в приложении 1 к Закону о государственной системе социального страхования в качестве плательщиков взносов ОГСС, возникает вопрос, подлежат ли они вообще ОГСС? Если да, то как и на основании чего осуществляется их социальное страхование? Какими положениями действующего законодательства регламентируется медицинское страхование указанных учредителей, если от получаемых ими дивидендов не следует исчислять взносы ОМС?
Detalii
03
10 2019
299

Основа для исчисления пособия по временной нетрудоспособности в случае отсутствия застрахованного дохода в связи с тем, что лицо было в поисках работы

Находясь в поисках работы, я три месяца не была трудоустроена. Отработав на новом месте работы 10 месяцев, я должна уйти в декретный отпуск. Мой общий страховой стаж составляет 6 лет. В связи со сложившейся ситуацией возник вопрос, как будет исчислена основа пособия по материнству и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет? Должны ли мне, при исчислении пособия, за недостающие 2 месяца, включить в расчет за каждый месяц по одной минимальной заработной плате в реальном секторе на момент наступления страхового риска, или, поскольку до новой работы я некоторое время не работала, эти два месяца включат в расчет с нулевым доходом?

Detalii
01
10 2019
107

BNS: în Moldova 11,3% de locuitori au depășit vârsta de 80 de ani

La începutul anului 2019, în Republica Moldova 558,4 mii persoane au depăşit vârsta de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 20,8% din numărul total al populației cu reședință obișnuită. Circa 60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, fiecare a treia persoană are între 60-64 ani, iar 11,3% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani, comunică Biroului Național de Statistică.

Totodată, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2019, numărul pensionarilor a constituit 703,9 mii persoane, inclusiv 21,4 mii pensionari angajați ai organelor de forță. Circa 75% din totalul pensionarilor sunt cei pentru limita de vârstă – 526,7 mii. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețin o pondere de 91,0% în totalul pensionarilor pentru limita de vârstă, dintre aceștia 67,7% fiind femei.
Detalii
01
10 2019
105

Взносы ОГСС и ОМС от компенсационных выплат работникам ассоциации, занимающейся повышением плодородия земли

Ассоциация занимается работами по повышению плодородия земли, в подчинении которой находятся несколько государственных предприятий, расположенных в разных районах республики. Эти предприятия занимаются работами по гидротехническому строительству. В ассоциации есть проектное бюро, в котором работают геологи, геодезисты и топографы, которые занимаются исследовательскими работами для разработки проектов гидротехнических строений. Инженеры производят технический надзор за качеством и объемом произведенных предпринимателями работ на строительных объектах.
Detalii