Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

18
02 2019
11

Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS

În Monitorul Oficial al RM nr. 424-429 din 16.11.2018 a fost publicat Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) nr. 144–A din 30.10.18 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării declaraţiilor corectate (Regulament).

Regulamentul a fost elaborat și în scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 56 Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea 489/1999).
Detalii
18
02 2019
22

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art. 859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?
Detalii
14
02 2019
1243

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare)

Publicația Periodica ”Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea recomandărilor privind completarea anexelor 1D și 2D din Declarația VEN12. Pentru o bună însușire a celor expuse în continuare, sugerăm utilizatorilor noștri să ia cunoștință și de partea publicată anterior.

Capitolul I.
Detalii
14
02 2019
165

Evitarea dublării plăților de asigurare socială în cazul detașării

Casa Națională de Asigurări Sociale informează, că orice persoana angajată în baza unui contract de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi lucrătorul independent, poate fi detaşat pe teritoriul altui stat contractant pentru a efectua o activitate, păstrându-și statutul de persoană asigurată conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Pentru a achita contribuţiile obligatorii de asigurări sociale doar într-un singur stat (adică în statul care îl detaşează), lucrătorul detaşat/ lucrătorul independent sau reprezentatul legal al acestuia trebuie să se adreseze la CNAS cu o
Detalii
13
02 2019
640

Оплата больничного листа при долгосрочном медицинском отпуске

Женщина, ценный для предприятия специалист с высокой заработной платой, в связи с угрозой прерывания беременности, по настоянию врача вынуждена лечь на сохранение до самых родов. За какой период мы вправе оплатить ей медицинский отпуск? Какова будет основа для исчисления пособия по материнству в этом случае?

В ч.1 ст. 9 Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22.07.2004 г (далее по тексту – Закон № 289) установлена продолжительность периода,
Detalii
11
02 2019
4984

Unii angajatori nu vor prezenta IPC18?

Prin derogare de la lit. a) art. 5 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu vor fi obligați să prezente darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

Această normă se conține în proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative, aprobat astăzi, 11 februarie 2019, de Guvern, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului.
Detalii
11
02 2019
117

Еще одно соглашение о социальной защите

Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщает о начале переговорного процесса по заключению двустороннего соглашения о социальной защите между Республикой Молдова и Королевством Испания.

В ходе визита в Мадрид 7 февраля текущего года делегация НКСС обсудила с представителями испанского Национального института социальной защиты положения законодательства сторон в области пенсионного обеспечения, возможность предоставления застрахованным гражданам Молдовы и Испании пособий в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, полученными на территории другой стороны.
Detalii
06
02 2019
2202

Declararea în IPC 18 a ajutorului material începând cu 1 ianuarie 2019

În Monitorul Oficial nr. 448-460 din 7 decembrie 2018 a fost publicată Legea nr. 211 din 18 octombrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare – Legea 489).

Una din modificările de bază operate în aceasta a fost transferarea anexelor nr. 3, 5 şi 6, expuse anual în Legile bugetului asigurărilor sociale de stat, în Legea 489, în care anexa nr. 3 a devenit anexa nr. 1 (include categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor), anexa nr. 6 a devenit anexa nr. 2 (stabileşte lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale căror condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale), iar anexa nr. 5 a devenit anexa nr. 3 (indică tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – anexa nr. 3).
Detalii
06
02 2019
1072

Пособие по уходу за ребенком и работа с неполным рабочим днем

Жена нашего работника находится в медицинском отпуске по беременности и родам и получила очень маленькое пособие по материнству. Сейчас встал вопрос об оформлении отпуска по уходу за ребенком. Муж указанной женщины он работает на предприятии в столице. Его заработная плата в разы больше чем у его жены и у него 7 лет страхового стажа. Может ли жена уволиться, чтобы ее муж оформил отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 3-х лет, затем восстановиться на работу с неполным рабочим днем? Через сколько времени после оформления отпуска по уходу за ребенком возможно восстановление на работе с неполным рабочим днем, чтобы не потерять пособие по уходу за ребенком?
Detalii
04
02 2019
357

Minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Serviciul Fiscal de Stat și-a axat eforturile în vederea reducerii evaziunii fiscale, economiei tenebre și creșterea conformării voluntare prin realizarea măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”. Aceste acțiuni sunt prevăzute în Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 și Matricea de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016.
Detalii