Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

30
03 2017
58

О мерах по обеспечению социального и медицинского страхования работников, с которыми работодатели не заключают письменного индивидуального трудового договора

Уже несколько лет я работаю по индивидуальному трудовому договору в частном предприятии, но хозяин, в целях экономии, не заключает со мной (как впрочем, и со многими другими работниками) индивидуального трудового договора в письменной форме, заявляя, что достаточно устной договоренности.
Detalii
29
03 2017
139

О начислении и выплате беременным женщинам пособия по материнству при наличии у работодателей задолженностей по взносам в бюджет государственного социального страхования

На днях я позвонила в территориальную кассу социального страхования по месту обслуживания предприятия, на котором я работаю, и спросила, положено ли мне пособие по материнству, если работодатель за последний квартал не перечислил взносы в бюджет государственного социального страхования.
Detalii
27
03 2017
599

De la 1 aprilie pensiile vor fi recalculate

De la 1 aprilie 2017 pensiile vor fi recalculate, în conformitate cu prevederile reformei sistemului de pensii. Obiectivul este de a reduce inechitățile din sistemul de pensii şi racordarea pensiilor la principiile de asigurări sociale.
Detalii
25
03 2017
1150

О порядке социального и медицинского страхования лица, уплатившего в начале года годовые фиксированные суммы взносов и заключившего в начале года индивидуальный трудовой договор

Неработающий гражданин на начало 2017 года, на основании индивидуального страхового договора с Национальной кассой социального страхования, уплатил для своего социального страхования фиксированную сумму взноса в размере 7512 леев, поскольку не надеялся найти подходящее место работы до конца года.
Detalii
04
03 2017
226

Date privind îndeplinirea bugetului de stat

Ministerul Finanțelor comunică, că în luna ianuarie, veniturile bugetului de stat au crescut cu 29%, cheltuielile – cu 41%, iar deficitul – aproape cu 50%. Veniturile bugetului de stat al Moldovei au constituit 2,038 mlrd. lei, ceea ce este cu 455,5 mil. lei (29,9%) mai mult decât în anul 2016.
Detalii
08
02 2017
280

Raportul CNAS privind beneficiarii

Casa Națională de asigurări Sociale a publicat informația privind beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, care se află la evidența CNAS, în aspect teritorial, la data de evidență 1 ianuarie 2017.
Detalii
07
02 2017
205

SFS majorează veniturile la buget

Serviciul Fiscal de Stat a făcut publice primele rezultate privind activitatea sa în anul 2017. Acestea atestă o creștere cu 27,7 % a veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat pentru luna ianuarie la Bugetul Public Național.
Detalii
06
02 2017
1205

Особенности начисления и перечисления взносов обязательного государственного социального страхования в 2017 году

Начисление и перечисление взносов обязательного государственного социального страхования (далее – взносы), осуществляется в соответствии с положениями Закона о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 08 июля 1999 г. (Monitorul Oficial nr.1 – 4 от 06.01.2000), Закона о бюджете государственного социального страхования на 2017 год № 286 от 16.12.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 472-477 от 27.12.2016).
Detalii
03
02 2017
1042

Cotele majorărilor de întârziere pentru anul 2017

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință cotele care vor fi utilizate la calcularea majorării de întârziere pentru neachitarea în termenii stabiliți a obligațiunilor fiscale pe parcursul anului bugetar 2017.
Detalii