Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

08
12 2021
65

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii.
Detalii
08
12 2021
328

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii

08
12 2021
4003

Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului ce prevede majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului de la 9459 lei până la 10068 lei.
 
Astfel, Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii prevede majorarea cuantumului egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului cu 609 lei.


Detalii

09
12 2021
4

О порядке предоставления пособия по уходу за ребенком в зависимости от вида его заболевания

Мать получила листок о медицинском отпуске по уходу за ребенком 12 лет в связи с инфекционным заболеванием. Затем ребенок был отправлен на санаторно-курортное лечение. Будет ли оплачен данный медицинский отпуск, если ребенок является инвалидом с детства, а мать в это же время находится в отпуске по уходу за другим ребенком до достижения им возраста 3-х лет? Включается ли период санаторно-курортного лечения ребенка в суммарный годовой срок, за который может быть предоставлено пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком?
 

Detalii
09
12 2021
15

Sistemul public de asigurări sociale: în ce condiții penalitățile ar putea evitate

Înițiativa legislativă de operare a modificărilor în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a fost examinată în cadrul ședinței Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 8 decembrie.
 
Documentul prevede că mijloacele financiare încasate la BASS (inclusiv majorările de întârziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) şi sumele rezultate în urma aplicării amenzilor contravenţionale) ce sunt  acumulate pe contul Trezoreriei de Stat vor fi vireate zilnic la contul CNAS. Totodată, Legea nr.489/1999 va stipula expres că nu se admite dezafectarea mijloacelor financiare de la BASS în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie.


Detalii

08
12 2021
118

О порядке приведения в соответствие имен застрахованных лиц их персональным кодам

При составлении Отчета IPC21 у меня система в двух случаях выдала ошибки, сообщая, что имена, указанные в графе 2 таблицы 2 указанного отчета не соответствуют ни идентификационному  номеру лица (IDNP), указанному в удостоверяющем личность документе застрахованного лица, ни его индивидуальному коду  социального страхования. При рассмотрении данных случаев оказалось, что один из работников, чье имя при вводе в Отчет IPC21 не соответствовало данным кодам, сменил фамилию, взяв фамилию жены, однако еще не поменял удостоверение. Другая работница развелась, вернула себе девичью фамилию, а документы также не успела еще поменять.
Detalii
08
12 2021
2907

Pensia anticipată: perioadele necontributive sunt excluse din stagiu

În Republica Moldova se va institui pensia anticipată pentru stagiu lung, de care vor putea beneficia persoanele cu stagiul contributiv de cotizare mai mare decât cel prevăzut în lege cu 5 ani pentru bărbați și cu 3 ani – pentru femei. Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege ce prevede modificarea unor acte normative, printre care și în Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, care se va completa cu un articol ce va reglementa acordarea dreptului la pensia anticipată pentru stagiu lung.
 

Este important de menționat că, la calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în considerare perioadele necontributive
Detalii

07
12 2021
229

Второе чтение законов о госбюджете, БГСС и ФОМС

Парламент РМ одобрил во втором чтении законопроекты о государственном бюджете, о бюджете государственного социального страхования и о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 г.
 
Так, государственный бюджет на следующий год утвержден по доходам в сумме 50,066 млрд леев, по расходам – 65,2 млрд леев, а дефицит превысит 15,13 млрд леев.
 


Detalii

06
12 2021
178

Garanții sociale pentru moldovenii care au muncit legal în Italia și în Grecia

Cetățenii Republicii Moldova care au activat legal în Italia, la atingerea vârstei de pensionare vor beneficia de pensie calculată acest stat, precum și vor fi asigurați cu prestații sociale în cazul producerii unui accident de muncă sau boală profesională. Legile ce țin de ratificarea acordurilor au fost publicate în Monitorul Oficial din 3 decembrie curent.
 
Astfel, Legea nr. 182 din 18 noiembrie 2021 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale prevede că persoanele eligibile vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensie de urmaș,  precum și de pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale.
Detalii
01
12 2021
4531

Contribuțiile de asigurări sociale achitate de către angajator la valoarea tichetelor de masă

Potrivit prevederilor art. 3 alin (1) al Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă (Legea nr. 166/207), angajatorul este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului valoarea nominală a acestora, plata pentru imprimare a tichetelor de masă și alte servicii prevăzute de contractele încheiate între operator și angajator.


Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaților beneficiari de tichete de masă.
Detalii