Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

01
10 2020
168

Reflectarea valorii tichetelor de masă în dările de seamă IPC18 și forma IALS18

Potrivit art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă (în redacția din 1 ianuarie 2020) valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare urmează să fie cuprinsă între 35 și 55 lei. Valoarea tichetelor de masă nu include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.
 
Concomitent, începând cu 1 ianuarie 2020, ca urmare a modificărilor operate în anexa nr. 3 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (modificări operate prin Legea 122/2019), valoarea tichetelor de masă acordate angajaților constituie bază de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale (6%) care se reține de la angajați și a contribuției de asigurări sociale (18%) datorate de angajator.
 

Detalii
29
09 2020
510

ACCES CPAS 2.0: noi oportunități pentru persoanele asigurate

ACCES CPAS (sistemul prin care cetățenii își pot verifica informația ce ține de asigurările sociale) a fost îmbunătățit cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și adaptat la noile necesități informaționale. Noua versiune a sistemului a fost lansată astăzi, 29 septembrie 2020.
 
Menționăm că, prima versiune a ACCES CPAS a fost lansată în anul 2010, cu suportul Programului USAID BIZTAR. Pe parcursul ultimilor ani, utilizatorii acestui sistem s-au confruntat cu anumite dificultăți de ordin tehnic la accesarea sistemului, din motivul că tehnologiile utilizate la dezvoltarea acestuia nu erau adaptate la ultimele versiuni ale web-navigatoarelor.

Detalii
29
09 2020
171

(40.3.13) Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care producătorul afectat de calamitățile naturale, nu a achitat la buget obligațiile ce țin de impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020?

Potrivit pct.4 subct.6) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), sunt în drept să beneficieze de rambursarea TVA, producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale care au calculat și declarat impozitul pe venit, contribuții de
Detalii

29
09 2020
161

(40.3.14) Cum participă impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, la determinarea sumei maxime pasibile rambursării TVA conform Programului de rambursare a TVA?

Conform pct.17, subpct.2) lit.e) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020 (publicat în MO nr. 152 din 20.06.2020), suma impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul
Detalii

28
09 2020
381

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

25
09 2020
291

О порядке социального и медицинского страхования обладателей предпринимательского патента

В связи с тем, что постоянно возникают споры и разночтения о порядке уплаты обладателями предпринимательского патента (ПП) взносов социального и медицинского страхования, просим уточнить:
– следует ли исчислять взносы ОГСС и взносы ОМС от сумм, полученных патентообладателями на основании заключенных договоров о выполнении ими работ на основании патента?
–  можно ли при приобретении патента уплачивать взносы ежемесячно, по 1/12 от годовой фиксированной суммы взносов ОГСС?

Detalii
23
09 2020
167

ОГСС и ОМС лица со средней степенью ограничения возможностей, осуществляющего деятельность в области закупок продукции растениеводства

Физическое лицо, получающее пенсию как лицо со средней степенью ограничения возможностей, с начала 2020 г. стал осуществлять деятельность в области закупок продукции растениеводства. До начала своей деятельности он был застрахован Правительством из средств государственного бюджета. Имеет ли право это лицо быть застраховано Правительством по ОМС и после осуществления указанного вида деятельности или должно застраховать себя индивидуально? Обязано ли оно уплачивать фиксированную сумму взносов ОГСС?

Detalii
21
09 2020
623

Asigurarea socială a persoanelor angajate de rezidenții Parcului IT

Normele ce ţin de asigurarea socială a persoanelor asigurate angajate la întreprinderile rezidente a Parcului IT sunt expuse în Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei (Legea nr. 77/2016), care stipulează că salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.Venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul  respectiv. Salariaţii rezidenţilor parcului obţin statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în baza informaţiei actualizate şi prezentate în Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform legislaţiei în vigoare.

 


Detalii
21
09 2020
496

Пособия по материнству и по уходу за ребенком женщине, имеющей недостаточный страховой стаж для их получения

К нам на работу в ноябре 2019 г. устроилась молодая женщина. Отработав 8 месяцев, она получила медицинский отпуск по беременности и родам. Имеет ли она право на получение пособия по материнству как застрахованное лицо, если это ее первое место работы, или пособие по материнству она вправе получить только как незастрахованное лицо? Если она вправе получить пособие по материнству как застрахованное лицо, то какой будет основа для его исчисления? Возможно ли получить это пособие исходя из доходов мужа, если у жены недостаточный страховой стаж, а у мужа гораздо выше размер заработной платы? Вправе ли будет данное лицо получать пособие по уходу за ребенком как застрахованное лицо до исполнения ребенку возраста 3-х лет, или как незастрахованное лицо до исполнения ребенку возраста 2 лет?

Detalii
21
09 2020
1750

IPC18: utilizarea categoriei persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”

În perioada de 27-31 august 2020  pentru angajaţii din sistemul bugetar au fost declarate zile de odihnă (Hotărârea de Guvern nr. 656  din 17 decembrie 2019). Este necesar ca angajatorul, la completarea tab. 3 din Darea de seamă IPC 18 în luna septembrie pentru luna august 2020, să evidenţieze perioada respectivă cu categoria persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”  pentru toţi angajaţii entităţii care nu au activat în perioada respectivă?

 

Ținând cont de situaţia descrisă în întrebare, informăm că, pentru persoanele care au activat pe parcursul lunii integral şi au beneficiat de venit asigurat, cu excepţia zilelor libere şi de sărbătoare, perioada respectivă nu urmează a fi evidenţiată cu categoria 171.

Detalii