01
07 2014
1563

Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova aniversează 24 de ani

În ţara noastră, nu este o sărbătoare profesională a funcţionarului fiscal oficial stabilită. Totuşi, însăşi lucrătorii fiscali au o tradiţie frumoasă - de a celebra ziua formării Serviciului Fiscal de Stat pe 1 Iulie. În această zi, felicităm toţi fiscaliştii şi-i mulţumim pentru tot efortul şi munca depusă în folosul ţării şi a întregii societăţi. Ne exprimăm aprecieri alese tuturor funcţionarilor fiscali, și, în special, conducerii SFS, membrilor Colegiului redacţional al P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” şi ai Grupului de lucru pentru contribuția lor inestimabilă în realizarea obiectivului general - de a reflecta poziția oficială a SFS privind aplicarea legislației fiscale şi a promova civismul fiscal în societate. Adresăm cele mai calde urări de bine autorilor - inspectori fiscali, care reuşesc să adapteze pentru cititorii noştri materialele oficiale emise de SFS. Necesitatea şi utilitatea acestei munci este relevată de numărul în continuă creştere a cititorilor noştri. Vă dorim să sporiţi buna imagine a Serviciului Fiscal de Stat, să realizaţi cu demnitate misiunea Dvs nobilă - avansarea gradului de conformare fiscală voluntară a cetăţenilor Republicii Moldova şi onorare onestă a obligaţiunilor ce le revin faţă de Bugetul Public Naţional şi faţă de societate per ansamblu.

Cordial, Redacția P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.