01
10 2015
1316

Serviciul Vamal a eliberat primul certificat de exportator aprobat

Astăzi, 1 octombrie Serviciul Vamal a lansat procedura de simplificare a certificării originii mărfurilor prin eliberarea primului certificat de exportator aprobat. Statutul de exportator aprobat a fost acordat SA „ALFA-NISTRU” - întreprindere producătoare de conserve din legume si fructe, care începând de azi va declara pe propria responsabilitate originea mărfurilor exportate in Uniunea Europeana, întocmind declarația de origine pe documentul comercial de export. Deținerea statutului de exportator aprobat, în condiţiile respectării prevederilor Acordului de Asociere RM-UE, Acordului CEFTA şi a Regulamentului cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat, conduce la cîştig de timp şi de mijloace financiare, legate de scutirea de necesitatea de a obţine certificate de origine a mărfurilor EUR.1. Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015. Regulamentul a fost elaborat de Serviciul Vamal în scopul facilitării comerţului extern şi simplificării procedurii de certificare a originii mărfurilor. Acesta prevede delegarea unor funcţii ale Serviciului Vamal către agentul economic exportator, funcţii ce ţin de domeniul certificării originii preferenţiale a mărfurilor în cadrul regimului de comerţ preferenţial cu ţările-membre UE şi ţările-membre CEFTA. Totodată, Regulamentul menţionat stabileşte în detaliu condiţiile necesare a fi întrunite de către agenţii economici - exportatori de mărfuri moldovenești, care solicită acest statut, procedura de acordare a statutului respectiv, atribuţiile Serviciului Vamal, precum şi drepturile şi obligaţiile exportatorului aprobat. Exportatorul, care solicită statutul de exportator aprobat, depune la Serviciul Vamal o cerere-anchetă referitor la acordarea statutului, formularul căreia se regăseşte în anexele Regulamentului. Aplicarea Regulamentului simplifică procedura de export de mărfuri de origine preferenţială în ţările UE şi ţările CEFTA, pentru agenţii economici care efectuează livrări multiple şi frecvente.

via | www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.