23
02 2015
1376

Serviciul Vamal contează tot mai mult pe responsabilitatea agenților economici

Serviciul Vamal va delega către agenții economici exportatori unele funcții ce țin de domeniul certificării originii mărfurilor în cadrul comerțului preferențial cu țările membre ale UE și CEFTA. Pentru aceasta agenții economici vor trebui să obțină statutul de exportator aprobat. Condițiile de acordare și utilizare a statutului respectiv pot fi aflate din proiectul unui regulament, expus pe site customs.gov.md. Potrivit proiectului, exportatorul aprobat va avea dreptul de a documenta, pe propria răspundere, originea preferențială a mărfurilor exportate. Statutul de exportator aprobat va putea fi obținut de către agenții economici, care derulează tranzacții de export pe parcurs de cel puțin 3 ani, efectuează exporturi preferențiale cu frecvență mare, de cel puțin 50 exporturi în ultimele 3 luni calendaristice. Ei nu trebuie să fi admis încălcări ale legislației vamale în ultimele 12 luni, dar și ale regulilor de origine preferențială a mărfurilor. O condiție este să nu aibă datorii la plata drepturilor de import-export. Și să aibă specialiști la întreprinderile lor în domeniul determinării originii mărfurilor. Totodată, agenții economici, care fac exporturi ce nu depășesc valoarea de 6000 euro, completează certificatul de originea mărfurilor fără obținerea statutului de exportator aprobat, - a specificat într-un interviu Galina Scripca, șefă de secție în direcția Organizarea controlului vamal a SV. În cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, parte a Acordului de Asociere cu RM-UE, mărfurile originare din RM, însoţite de o dovadă de origine beneficiază în UE de scutiri totale sau parţiale de taxa vamală. Dovadă de origine se confirmă prin două documente – certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi declaraţia de origine. În prezent certificatul de circulaţie a mărfurilor este autentificat şi eliberat de către Serviciul Vamal, la solicitarea exportatorului, iar declaraţia de origine este întocmită de către exportator. Prin transmiterea dreptului de a documenta originea preferențială a mărfurilor agenților economici, care vor obține statutul de exportator aprobat, SV își propune să contribuie la facilitarea comerțului extern, prin simplificarea procedurilor de certificare a originii mărfurilor. Totuși, luând în considerație că acest domeniu al originii mărfurilor este unul foarte important și sensibil, SV va continua să controleze strict îndeplinirea condițiilor de către agenții economici,care vor obține statut de exportator aprobat. Din cele peste 21 692 de certificate de circulație EUR.1, eliberate pentru exportul preferențial în UE de către SV în 2014, doar 32 de certificate au fost remise la reverificare de către autoritățile vamale a unor țări-membre ale UE. Cifrele denotă activitatea bună a SV în domeniul certificării originii mărfurilor. Și noi contăm pe responsabilitatea agențiilor economici, sperăm că acest indicator nu se va înrăutăți cu trecerea competențelor de certificare a originii mărfurilor exportatorilor aprobați, – a mai spus ea. Șeful direcției Organizarea Controlului Vamal Corneliu Croitoru a precizat că prin facilitarea procedurilor vamale, trecerea unor competențe către agenți economici Serviciul Vamal urmărește obiectivul de a stabili o relație prietenoasă, de parteneriat cu agenții economici, bazată pe încredere reciprocă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.