09
06 2016
729

Serviciul Vamal intensifică procesul de monitorizare a activității brokerilor vamali

Conducerea Serviciului Vamal a dispus intensificarea procesului de monitorizare a activității brokerilor vamali. Decizia a survenit ca urmare a sporirii numărului încălcărilor la perfectarea declarațiilor vamale. Referitor la această problemă, Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie a menționat despre necesitatea identificării unor soluții viabile, astfel încât să fie excluse eventualele riscuri de aplicare eronată a reglementărilor vamale și prejudiciere a bugetului de stat. Conform statisticii fiecare a șaptea declarație vamală este întocmită cu erori, doar pe parcursul anului precedent fiind depistate peste 12 mii de încălcări, care au generat anularea a circa 4400 de declarații și aplicarea unor sancțiuni în valoare totală de circa 4,5 mln. lei. Printre cele mai frecvente încălcări se numără indicarea eronată a codului tarifar, descrierea incorectă sau incompletă a mărfurilor, dar și neautenticitatea datelor privind titularii operațiunilor vamale. Potrivit datelor raportului prezentat de către membrii gupului de lucru care monitorizează această activitate, aceste greșeli sunt cauzate de cele mai dese ori de o pregătire insuficientă a specialiștilor în domeniul vămuirii. La această temă, Serviciul Vamal își exprimă disponibilitatea acordării unei asistențe metodologice prin organizarea unor sesiuni de intruire pentru aceștia. În contextul celor expuse, s-a dispus grupului de lucru examinarea oportunității ajustării cadrului legal privind monitorizarea și autorizarea activității de brokeraj, în vederea responsabilizării entităților care prestează serviciile respective și diminuării erorilor în procesul de vămuire.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.