17
07 2017
1180

SIS va asigura protecţia schimbului informațiilor clasificate dintre RM și UE

Acordul dintre RM și UE privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017, a fost transmis de Guvern Parlamentului, pentru ratificare. Decizia respectivă a executivului se regăsește în Monitorul Oficial din 14 iulie. Scopul Acordului nominalizat este de a asigura protecția informațiilor clasificate, schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre Părți sau persoanele juridice din statele Părților. Un alt obiectiv constă în stabilirea unui cadru legal de colaborare, ce va reglementa procedurile privind schimbul și protecția informațiilor clasificate din diferite domenii între RM şi UE. Acordul definește termenul "informații clasificate”, care sunt orice informații, atribuite la secretul de stat sau materialele sub diverse forme, considerate de către Părți că necesită protecție. Aceasta, pentru că divulgarea lor ar putea cauza prejudicii mai mult sau mai puțin grave intereselor Republicii Moldova sau ale Uniunii Europene. În prezent cooperarea bilaterală în domeniul schimbului de informații clasificate între Moldova și UE nu are bază juridică. Iar lipsa acestuia limitează încrederea și responsabilitatea Părților. În decizia Executivului sunt enumerate instituțiile europene cărora li se aplică prevederile Acordului - Consiliului European, Secretariatului general al Consiliului UE, Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei Europene. Astfel, încheierea Acordului va permite dezvoltarea în continuare a bunelor relații între Republica Moldova și UE pe diferite segmente de colaborare reciproc avantajoase, care corespund normelor dreptului internațional și legislației naționale, Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014- 2016. Responsabilitatea de implementarea prevederilor Acordului revine Serviciului de Informație și Securitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.