03
12 2021
144

Sistemul bugetar: contabilitatea activelor neproductive

Problemele măsurării, evaluării, cunoașterii, gestiunii și controlului activelor atribuite la categoria „Active neproductive” în sectorul bugetar care sunt condiţionate, în mare parte, de nesoluționarea metodologică în actele de reglementare în domeniu, din care motiv rămân a fi frecvent abordate, generând discuţii în rândurile profesioniștilor.
 
În ediția din decembrie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” va fi publicat articolul „Sistemul bugetar: contabilitatea activelor neproductive”, elaborat de noul nostru autor – Lidia Tonu, care atrage atenția că în componența activelor neproductive se includ terenurile, indiferent de destinația lor, și resursele naturale (zăcămintele de minerale și minereuri, pădurile și apele - obiectele, fenomenele, condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi viitor pentru consum direct sau indirect, care au valoare de consum şi contribuie la crearea de bunuri materiale şi spirituale.

 

În articol sunt prezentate particularitățile contabilizării activelor neproductive în sistemul bugetar, inclusiv analizează cadrul de reglementare la subiectul dat, modul de evaluare și reevaluare a activelor neproductive, de elaborare a politicilor de contabilitate.

 

Totodată, sunt prezentate și cele mai sensibile aspectele legate de contabilitatea activelor neproductive prin prisma constatărilor de audit public extern cu referire la:

 

  • Neevaluarea terenurilor;
  • Neînregistrarea lor în evidența contabilă;
  • Nerealizarea unei inventarieri complete a terenurilor din lipsă de informații exhaustive privind terenurile în proprietate publică de stat din domeniul public transmise în gestiune ș.a., care au influențat credibilitatea rapoartelor financiare ale organelor centrale ale administrației de stat pentru a reuși să oferim o perspectivă generală asupra domeniului studiat.

 

Menționăm, articolul va fi accesibil doar abonaților la unul dintre cele trei pachete ale PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, iar cel optim pentru Dvs poate fi selectat aici. Totodată, un cont de plată vă va fi expediat în cazul solicitării acestuia la numerele de telefon 022 822 028 sau 022 822 024

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.