12
06 2014
1746

Sistemul de supraveghere a pieței, consolidat prin hotărâre de Guvern

Reguli noi de supraveghere a pieței. Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi un proiect de lege care prevede norme și principii pentru monitorizarea în ceea ce privește corespunderea produselor nealimentare introduse pe piață. Proiectul nu prevede crearea unor noi instituții sau reorganizarea instituțională a autoritățiloe existente. Astfel, proiectul impune autorităților de supraveghere a pieței reguli clare de efectuare a controlului, în baza principiilor evaluării riscurilor, proporționalității sancțiunii cu pericolul cauzat, evitarea dublării funcțiilor organelor de control și a informării agenților economici privind responsabilitatea purtată, precum și a consumatorilor privind drepturile deținute. Activitatea de supraveghere a pieței va fi coordonată de un Consiliu coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherii pieţei, constituit din reprezentanţi desemnaţi ai organelor publice centrale, autorităţilor de supraveghere a pieţei, a Serviciului Vamal, a asociaţiilor obşteşti de consumatori şi asociaţiilor profesionale sectoriale. Potrivit proiectului de lege, autoritățile de supraveghere a pieței vor putea dispune distrugerea produselor periculoase, suspendarea temporară sau interzicerea plasării pe piață a produselor, precum și retragerea din circulație sau rechemarea de la consumatori a produselor neconforme. După intrarea în vigoare, legea se va aplica pentru produsele pentru care există reglementări tehnice, cum ar fi jucăriile, echipamentele de tensiune joasă, aparate de cântărit, echipamente de refrigerare, produse pentru construcții, echipamente de tele și radiocomunicații. Lista completă a produselor și autorităților de supraveghere a pieței poate fi găsită aici:

via agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.