22
05 2018
904

Soluționarea alternativă a litigiilor comerciale: mediere și arbitraj

Conducerea Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova continuă informarea mediului de afaceri despre modalitățile eficiente de soluționare a litigiilor comerciale prin mediere și arbitraj. Apariția în Republica Moldova a unui cadru legal nou cu privire la mediere și arbitraj este un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel național și de reformă a sistemului judiciar din Republica Moldova. Astfel, rolul medierii și arbitrajului tinde să devină tot mai important într-o societate frământată de multiple cauze comerciale. Medierea este o formă de soluționate a disputelor între două sau mai multe părți care doresc să ajungă la o înțelegere cu ajutorul unei terțe persoane, atestată conform prevederilor legislației în vigoare în calitate de mediator. Părțile pot recurge la medierea atât a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată, cât și a litigiilor în privința cărora nu a fost depusă cererea de chemare în judecată. Soluționarea conflictelor în cadrul medierii conturează un șir de avantaje: imparțialitatea mediatorului, confidențialitate atât față de partea adversă, cât și față de terți, termeni restrânși de găsire a unei soluții, părțile fiind judecătorii propriului litigiu, forța executorie a tranzacției de mediere, cheltuieli reduse, menținerea relațiilor bune între părțile litigiului etc. Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne, fiind o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin. Arbitrajul are o serie de avantaje, printre care: confidenţialitatea ședințelor, competenţa specializată a arbitrilor, desemnarea arbitrilor de către părți, hotărârile arbitrale au o largă recunoaștere internaţională, fiind definitive și obligatorii, procedura este mai rapidă şi mai puţin formală, etc. Astfel, Camera de Comerţ şi Industrie informează că pe parcursul perioadei următoare vor fi organizate ședințe de informare și discuții pe baza medierii și arbitrajului. În acest context, reprezentanții mediului de afaceri interesați să participe la discuții privind medierea și arbitrajul sunt rugați să contacteze CCI la adresa de e-mail: hr@chamber.md; arbitration@chamber.md, mediere@chamber.md sau la numerele de telefon 022-235268; 022-235288.

via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.